Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego (POSM I st. nr 2)

Kierownik/Dyrektor

Jacek Fokt
ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań
tel: 61 877 45 26
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@posm2.poznan.pl
www.posm2.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /POSM2/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Kurasz-Kopiec
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-05 12:11 - wprowadzenie Statutu (Aktualizacja)