Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego (POSM I st. nr 2)

Kierownik/Dyrektor

Jerzy Mackiewicz
ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań
tel: 61 877 45 26
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@posm2.poznan.pl
www.posm2.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /POSM2/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz zatrudnionych na zastępstwo) - stan na 31 grudnia 2023 r. 78 osób.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jerzy Mackiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-04-24 00:00
Opis zmian: wprowadzenie dokumentu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Kurasz-Kopiec
Data i godzina publikacji: 2024-03-25 11:31