Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza (POSM2)

Kierownik/Dyrektor

dyr Monika Kusz
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
tel. 61 8 522 856
godziny urzędowania: 8:00-16:00
NIP do faktur: 7781055228
REGON: 000688002
sekretariat@muzycznanasolnej.pl
www.muzycznanasolnej.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /POSM2ST/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 173  w tym na urlopie macierzyńskim - 1, wychowawczym - 2, zatrudnionych na zastępstwo - 3

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Kusz
Data wytworzenia informacji: 2024-03-09 00:00
Opis zmian: Statut (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Kusz
Data i godzina publikacji: 2024-03-09 19:08