Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Centrum Świadczeń


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Komunikat Termin ważności

Obowiązek kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 ze zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

od 2022-12-16 do 2024-12-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Poznańskie Centrum Świadczeń

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Poznańskie Centrum Świadczeń złozony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

od 2021-03-24 do 2025-03-31