Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.22.2020 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniu.

Adres strony internetowej na której udostępniona będzie dokumentacja postępowania: www.posir.poznan.pl

15/04/2020

Symbol: ZP.240.21.2020 - przetarg nieograniczony na:

Usługi sprzątania Pływalni Atlantis zlokalizowanej na os. Batorego 101 w Poznaniu

16/04/2020