Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP. 240.02.2020 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

27/01/2020