Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.13.2020 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

25/02/2020

Symbol: ZP.240.10.2020 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

26/02/2020