Oferta: referent administracyjny

Data publikacji: 2007-08-03
Nr ref.: P-117-1111a-4/07
Jednostka: Przedszkole Nr 117 im. Czecha
Stanowisko: referent administracyjny
Informacje dodatkowe: wymiar 1/2 etatu, dla wybranych osób data rozmowy kwalifikacyjnej podana będzie telefonicznie

Zakres podstawowych czynności

-prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kanceleryjną,

- prowadzenie listownej i elektonicznej korespondencji przedszkola

- prowadzenie dokumentacji kadrowej,

- prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

- sporządzanie sprawozdań.

Wymagania obowiązkowe

- wykształcenie conajmniej średnie,

- kurs z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu,

- umiejętność obsługi komputera, internetu, urządzeń biurowych,

- znajomość Kodeksu Pracy, prawa oświatowego w stopniu podstawowym, wysoki poziom umiejętności spolecznych,

- pełna zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe

- dyspozycyjność,

- komunikatywność,

- samodzielność organizowania pracy własnej.

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- CV z życiorysem,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie ukończenia szkół i szkoleń,

- referencje,

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu,

- oświadczenie o posiadaniu praw publicznych i niekaralności za przedstępstwo popełnione umyślnie,

- zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631).

Inne informacje:

Przedszkole Nr 117 im. Czecha zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Ofert prosimy składać pod adresem: Przedszkole nr 117 im. Czecha, os. Piastowskie 105, 61-164 Poznań w terminie do 2007-08-1.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz.883).

Przedszkole Nr 117 im. Czecha zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Postępowanie zamknięte.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Ewa Cie?lewicz Pozna? plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta administracyjnego ()
Opublikował(a): Elżbieta Mikołajewicz
Data i godzina publikacji: 2007-08-21 13:41