Oferta: główny księgowy w wymiarze 0,5 etatu tj. 20h/tyg

Data publikacji: 2006-02-10
Nr ref.: P.13/1111-2/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 13
Stanowisko: główny księgowy w wymiarze 0,5 etatu tj. 20h/tyg

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-03-14

Zakres podstawowych czynności

Zadania związane z prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej.

Wymagania obowiązkowe

Znajomość przepisów i zasad realizacji zadań jednostki sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe

Kandydatem na stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która posiada:

1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne + minimum 2 lata pracy w księgowości budżetowej (szkolnej)

2) Wykształcenie średnie, policealne o kierunku rachunkowość + minimum 6 lat pracy w księgowości budżetowej (szkolnej)

Wymagane dokumenty

  • życiorys
  • zdjęcie
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie dyplomów ukończenia studiów
  • referencje z poprzednich miejsc pracy
  • oświadczenie o niekaralności

Inne informacje:

Oferty zawierające wymagane dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 13, 60-158 Poznań ul. Keplera 5 w terminie do 24 lutego 2006r.

Przedszkole zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U nr 133 poz.883)

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów II.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wyniki.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych