Sprawozdania finansowe

Przedszkole Nr 13


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Przedszkole Nr 13

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 13 w Poznaniu za 2020 rok.

sprawozdanie_fn_P13_2020

od 2021-05-06 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 13 w Poznaniu za 2019 rok.

sprawozdanie_fn_P13_2019

od 2020-04-30 do 2025-12-31

SPRWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLE NR 13

sprawozdanie_fn_P13_2018

SPRAWOZDANIE ZA 2018

BILANS P13 2018

INFORMACJA DODATKOWA P13 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT P13 2018

ZESTAW ZMIAN W FUNDUSZU P13 2018

od 2019-05-08 do 2024-12-31