Sprawozdanie finansowe: SPRWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLE NR 13

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Przedszkole Nr 13

Data obowiązywania

od 2019-05-08 do 2024-12-31

Treść

sprawozdanie_fn_P13_2018

SPRAWOZDANIE ZA 2018

BILANS P13 2018

INFORMACJA DODATKOWA P13 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT P13 2018

ZESTAW ZMIAN W FUNDUSZU P13 2018

Metryczka

Opis zmian: poprawiono datę obowiązywania do 31.12.2024. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Bielanowska
Data i godzina publikacji: 2020-06-29 11:26