Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Rachwalska
os. Kosmonautów 107, 61-624 Poznań
(0-61) 823-02-81
p158@poznan.interklasa.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /pr158_poznan/domyslna

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

AKT ZAłOŻYCIELSKI Z DNIA 1 STYCZNIA 1991R. 

Statut z dnia 08.02.2016r. - Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/2015/2016.

Pełnomocnictwo nr 988/2019 z dnia 09.10.2019 ustanawia Panią Jolantę Rachwalską na stanowisku dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na 01.01.2018 r.

Rozdział 80104 - 1 384 264,00

Rozdział 80146 -     19 040,00

Rozdział 80149 -       6 615,00

Rozdział 80195 -     10 400,00

Wartość posiadanego mienia

gr 0 - grunty - 1 406 635,00

gr 1 - budynki -  658 974,00

gr. 8 - wyposażenie - 23 402,00

pozostałe śr. trwałe - 154 650,00

wartości niematerialne i prawne - 6 088,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jolanta Rachwalska
Data wytworzenia informacji: 2021-11-09
Opis zmian: raport dostępności (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jolanta Rachwalska
Data i godzina publikacji: 2021-11-09 13:47