Przedszkole Nr 45 Zielony Zakątek

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Słomińska
ul. Trzemeszeńska 12, 61-038 Poznań
61 879-45-26
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301625017
p45@poznan.interklasa.pl
www.p45-poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PLE45_POZNAN/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

1.Wspierania wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

4. Wsparcia całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania - uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).  

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

RODO - Inspektor ODO  e-mail: iod3_oswiata@um.poznan.pl

RODO-Zastępca Inspektora ODO  e-mail: iod5_oswiata@um.poznna.pl

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jolanta Słomińska
Data wytworzenia informacji: 2024-03-14 00:00
Opis zmian: Usunięcie informacji o stanie mienia (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): Jolanta Słomińska
Data i godzina publikacji: 2024-03-14 14:46