Oferta: 0,25 (1/4 etatu) - specjalista ds. płac

Data publikacji: 2021-11-22
Nr ref.: P48.1/2021
Jednostka: Przedszkole Nr 48
Stanowisko: 0,25 (1/4 etatu) - specjalista ds. płac
Informacje dodatkowe: Praca od 01.01.2022 r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-27

Zakres podstawowych czynności

  1. Prawidłowe i terminowe naliczanie płac dla pracowników, 2. Prowadzenie dokumentacji płacowej w programach obowiązujących w oświacie, 3. Sporządzanie i przekazywanie w terminie deklaracji oraz raportów do ZUS, US i GUS, 4. Przygotowywanie danych, informacji i sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń, 5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, 6. Przygotowywanie niezbędnych zestawień z zakresu obsługi płacowej, 7. Ścisła współpraca z głównym księgowym

Wymagania obowiązkowe

  1. Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe) umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku, 2. Znajomość zasad prowadzenia płac w jednostce oświatowej, 3. Doświadczenie w pracy w placówce oświatowej minimum 3 lata,  4. znajomość programów PABS, SIO, Wolters-Kluwer PROGMAN (Kadry, Płace, Zlecone i inne), PŁATNIK, 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7. Nieposzlakowana opinia, 8. Znajomość podstaw z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego, prawa oświatowego i KN

Wymagania dodatkowe

- Odporność na stres, cierpliwość, samodzielność w działaniu,
- Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i uczciwość

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (w późniejszym terminie)

Inne informacje:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres p48@poznan.interklasa.pl
tel. kontaktowy 507 744 620

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydatow.pdf plik binarny

Informacja o wyniku naboru

p48 wyniki naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: dyrektor
Data wytworzenia informacji: 2021-12-27 00:00
Opis zmian: wyniki naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Privara
Data i godzina publikacji: 2021-12-27 08:50