Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"

Kierownik/Dyrektor

Katarzyna Bukowska
ul. Dolina 6, 61-551 Poznań
61 2261307
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301617644
sekretariat@p54.edu.pl

Budżet jednostki na bieżący rok

BUDŻET na 01.01.2018r. dla Rozdziałów: 80104,80146,80149,80195

      32.000,00 zł Dochody

    921.977,00 zł Wydatki

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW na 01.01.2018r. dla Rozdziału: 80104

      75.050,00 zł Dochody

      75.050,00 zł Wydatki

Wartość posiadanego mienia

Mienie stan na dzień 31.12.2017r.

Aktywa trwałe w wartości brutto: 532.782 zł

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Bukowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-29 11:10 - Katarzyna Bukowska (Aktualizacja)