Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" (P71)

Kierownik/Dyrektor

Marzenna Bolińska
ul. Galla Anonima 13, 60-547 Poznań
tel/fax 61 847-24-69; tel./fax-administracja 618470936
godziny urzędowania: Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301612492
p71@poznan.interklasa.pl
podtopola.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /P71Poznan/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

28 osób zatrudnionych na umowę o pracę

Kompetencje i zadania

1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Statut Przedszkola
  • Regulamin Pracy
  • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedszkolu wraz z wew. uregulowaniami
  • Regulamin działalności Rady Rodziców
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin określający zasady i kryteria przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Polityka rachunkowości

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2023

1) Wydatki ogółem 2 284 567,80

2) Wydatki osobowe 1 679 974,04

3) Wydatki rzeczowe 599 720,71

Wartość posiadanego mienia

grunty 2 922 887,00;

budynek 372 971,12

konto 011-  3 527 844,40

konto 013 -406 276,96

konto 020 -  7 683,98

Od 1 kwietnia 2023 r. obsługę finansowo-księgową dla Przedszkola nr 71 "Pod Topolą" w Poznaniu zapewnia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych, mieszczące się przy ul. Słowackiego 58/60 D, 60-521 Poznań.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja czasu pracy, Ewidencja delegacji służbowych, Ewidencja środków trwałych, Ewidnecja wypadków przy pracy, Rejestr ryzyk, Rejestr wypadków dzieci, Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, Rejestr drukó ścisłego zarachowania, Rejestr klauzul informacyjnych, Rejestr naruszeń i incydentów, Rejestr pieczęci, Rejestr skarg i wniosków, Rejestr umó, Rejestr wyjśc grupowych, Rejestr zamóień publicznych, Rejestr uchwał RP, Archiwum zakłądowe- składnica akt.

RODO - Inspektor ODO  e-mail: iod3_mjo@um.poznan.pl

RODO-Zastępca Inspektora ODO  e-mail: iod5_mjo@um.poznna.pl

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: M.Bolińska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-02 00:00
Opis zmian: umowa (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marzenna Bolińska
Data i godzina publikacji: 2024-02-02 10:14