Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i rekultywację przyrodniczą zdewastowanych miejsc na terenie Użytku Ekologicznego Dębina I

Symbol

RM-VI.0003.122.2020

Data zgłoszenia

2020-04-03

Wnioskodawca

Bonk-Hammermeister Dorota

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-09 16:20:50.0