Zapytania

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. stawki czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania 2024-07-10
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. Orlika przy SP nr 51 na os. Lecha 2024-05-30
Zapytanie ws. kosztów wdrożenia nowego logo Miasta Poznania 2024-05-21
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. ilości złożonych interpelacji i zapytań 2023-08-21
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. ustalenia właściciela drogi 2023-06-28
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. doświetlenia przejścia dla pieszych 2022-12-20
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zysków uzyskanych przez Miasto Poznań z tytułu posiadanych udziałów w spółce Modertrans 2022-11-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. realizacji programu "Zielone ściany, zielone dachy" 2022-09-13
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. stanu prawnego działek na os. Orła Białego 2022-04-27
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zniżek dla dawców krwi w instytucjach kultury, sportu i rekreacji 2022-02-08
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. naprawy i modernizacji dróg w rejonie ulicy Inflanckiej 2021-09-01
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. codziennych korków na ul. Starołęckiej 2021-06-21
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 2021-06-15
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. programu Senior+ 2021-03-22
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zespołu do spraw fortyfikacji 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. prac rewitalizacyjnych na terenie Fortu Ia 2021-02-12
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sytuacji prawnej Pasażu Piastowskiego 2021-02-11
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. opinii rad osiedli w sprawie zmian w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych miasta 2021-02-08
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wykazu punktów szczepień przeciwko COVID-19 2020-12-30
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. "Wyprawki dla Gzubka" 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. ulgi 50% w pojazdach komunikacji miejskiej dla osób posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zmian w projekcie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej 2020-11-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. liczby dzieci w "wieku żłobkowym" 2020-09-18
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. sposobu wykorzystania lokalu użytkowego 2020-08-31
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. kosztorysu budowy sali sportowej przy SP 64 2020-08-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wniosku złożonego w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-08-14
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Kurlandzkiej 2020-07-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. powodów unieważnienia przetargu 2020-05-08
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. montażu tablic z nazwami ulic 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. działań w Forcie Ia 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. zarobków w MPK 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. przebudowy poznańskiego odcinka brzegów rzeki Warty oraz retencjonowania wody opadowej 2020-01-30
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. warunków zabudowy nr 720/2007 z 2007 roku 2020-01-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. mpzp "Osiedle Polan" 2019-11-29
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. mpzp "Rejon Szczepankowo-Spławie część A" 2019-11-15
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" 2019-09-13
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. współpracy Rad Osiedli z organizacjami pozarządowymi 2019-08-23
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. przeznaczenia działek na Franowie 2019-06-16
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. monitoringu wizyjnego na ratajskich osiedlach 2019-05-25
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. spotkań z radami osiedli w ramach akcji "Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec" 2019-05-24
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. nawierzchni ul. Spławie 2019-05-16
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. środków na rewitalizację oraz utrzymanie fortyfikacji poznańskich 2019-05-14 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 14-05-2019
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wydatków na promocję Wydziału Ochrony Środowiska 2019-04-10
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 r. 2019-03-06
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 2019-03-04
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. Parku na osiedlu Orła Białego 2019-03-04
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. dodania nowej opcji w "Internetowym Asystencie Radnego" 2019-02-26 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 26-02-2019
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie wydanych warunków zabudowy dla działki na os. Polan 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. ulgi dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi 2019-01-30
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. informacji o Miejskiej Radzie Seniorów 2019-01-25
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. Parku Rataje 2019-01-22
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. braku odpowiedzi na wniosek mieszkańca Poznania w sprawie zwrotu opłaty skarbowej 2019-01-17
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. składania wniosków o wydanie karty PEKA 2019-01-07
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. remontu nawierzchni skrzyżowania ulicy Baraniaka z ulicą Inflancką 2019-01-07
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. wykupu przez Miasto nieruchomości na osiedlu Orła Białego 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Kapustka Łukasz Zapytanie ws. czystości w parku na osiedlu Orła Białego 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018