Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Małgorzata Dudzic-Biskupska

Imię, nazwisko

Małgorzata Dudzic-Biskupska

Funkcja

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kontakt

Biuro Rady Miasta, 61 8785 333
malgorzata_dudzic-biskupska@um.poznan.pl

Klub radnych

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-10 14:37 - odpisanie ze składu KRPSiZ, dopisaNIE DO SKŁADU kkfIt. (Aktualizacja)