Zapytania

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Dudzic-Biskupska Małgorzata Zapytanie ws. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej 2019-06-12
Dudzic-Biskupska Małgorzata Zapytanie ws. wyproszenia mamy z wózkiem z autobusu komunikacji miejskiej 2019-05-28 Sesja zwyczajna nr XII w dniu 28-05-2019
Dudzic-Biskupska Małgorzata W sprawie lewoskrętu z ul. Lechickiej 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Dudzic-Biskupska Małgorzata W sprawie komunikacji miejskiej na ul. 5 Stycznia 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Dudzic-Biskupska Małgorzata W sprawie umieszczenia na placach zabaw i w parkach regulaminów w innych językach 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Dudzic-Biskupska Małgorzata W sprawie organizacji ruchu na ul. Lechickiej przy rondzie Obornickim. 2017-07-11 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 11-07-2017
Dudzic-Biskupska Małgorzata W sprawie wielkości środków przekazywanych do organizacji pozarządowych. 2016-03-15 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 15-03-2016
Dudzic-Biskupska Małgorzata W sprawie programów dotyczących usuwania azbestu. 2016-03-15 Sesja zwyczajna nr XXVI w dniu 15-03-2016