Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. zmiany trasy a w szczególności przystanków końcowych linii wjeżdżających z Suchego Lasu i Biedruska do Poznania

Symbol

RM-VI.0003.148.2022

Data zgłoszenia

2022-08-25

Wnioskodawca

Dudzic-Biskupska Małgorzata

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-16 08:08:46.0