Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. zamontowania wiat przystankowych na przystankach obsługujących linię Za Tramwaj w czasie remontu PST

Symbol

RM-VI.0003.131.2022

Data zgłoszenia

2022-07-21

Wnioskodawca

Dudzic-Biskupska Małgorzata

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-16 08:08:46.0