Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. sprawy Pana J. O. i zdobycia przez niego uprawnień kierowcy autobusu MPK

Symbol

RM-VI.0003.601.2019

Data zgłoszenia

2019-12-15

Wnioskodawcy

Dudziak Lidia
Alexandrowicz Przemysław

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-04-23 16:08:42.0