Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. opracowywanych zmian w praktyce działania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w odniesieniu do wniosków w sprawie wydania kartoteki lokalu

Symbol

RM/0003-141/11

Data zgłoszenia

2011-12-06

Wnioskodawca

Foligowski Przemysław

Sesja

Sesja zwyczajna nr XXII w dniu 06-12-2011

Kadencja

VI Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-13 16:07:41.0