Umowa

Numer umowy -
Data zawarcia 2020-06-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-07-01 do 2022-06-30
Kontrahent Doradztwo i Usługi Medyczne Urszula Górska-Kurdelska
Przedmiot

Transport pacjenta

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 0 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-08 09:54:42.0