Umowa

Numer umowy 04/2022
Data zawarcia 2022-06-24
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-06-27 do 2022-07-08
Kontrahent Zakład Budowlano - Drogowy BRUK
Przedmiot

Wykonanie prac drogowych przy wyjściu z budynku szkoły oraz na terenie patio

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie w związku z rozszerzeniem zakresu prac
Typ terminu na czas określony
Wartość 39606,00 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-07-13 11:36:38.0