Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego ) (ZSP nr 8)

Kierownik/Dyrektor

Ewa Krawczyk
os. Bolesława Śmiałego, 107
.tel./ fax 61 8236091
godziny urzędowania: 08.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@zsp8poznan.pl
www.zsp8poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /e-krawczyk1510/SkrytkaESP

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

UCHWAŁA NR XLVIII/855/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 1 maja 2017r.

Wartość posiadanego mienia

Aktywa trwałe - stan na dzień31.12.2017r. - 12.953.181 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach informacyjnych i promocyjnych

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Rutkowska - Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-24 00:00
Opis zmian: dodanie załącznika (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aleksandra Hyżak-Lipigórska
Data i godzina publikacji: 2022-04-29 13:10