Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego ) (ZSP nr 8)

Kierownik/Dyrektor

Zofia Baniewska
os. Bolesława Śmiałego, 107
tel. 61 8236091
godziny urzędowania: 8.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@zsp8poznan.pl
www.zsp8poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSP8_Poznan/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 116 (stan na 30.06.2023 r.)

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

UCHWAŁA NR XLVIII/855/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 1 maja 2017r.

Wartość posiadanego mienia

Aktywa trwałe - stan na dzień31.12.2017r. - 12.953.181 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach informacyjnych i promocyjnych

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Widera
Data wytworzenia informacji: 2023-09-25 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Aleksandra Hyżak-Lipigórska
Data i godzina publikacji: 2023-09-25 11:11