Sprawozdania finansowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego )


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego )

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2021 rok

od 2022-04-29 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2020 rok

od 2021-04-23 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2019 rok (Podstawa prawna par. 35 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 - Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2019 rok (Podstawa prawna par. 35 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 - Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)

od 2020-05-06 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu za 2018 rok

od 2019-05-07 do 2024-12-31