Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-07-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Montaż sufitu systemowego

wartość: 4114,35 PLN
2022-07-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
DK EXPO Dariusz Kubacha:

Prace stolarskie na holu szkolnym

wartość: 38191,50 PLN
2022-07-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie sal zajęć lekcyjnych

wartość: 16920,00 PLN
2022-07-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MW ELEKTRO Maciej Wrzeszczyński:

Montaż lamp ledowych na stołówce

wartość: 2799,48 PLN
2022-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH sp. z o.o. s.k.:

Remont stołówki

wartość: 13530,00 PLN
2022-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH sp. z o.o. s.k.:

Remont holu

wartość: 17499,21 PLN
2022-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Wykończenie ścian wydawki w stołówce

wartość: 6150,00 PLN
2022-06-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Drogowy BRUK:

Wykonanie prac drogowych przy wyjściu z budynku szkoły oraz na terenie patio

wartość: 39606,00 PLN
2022-04-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Veolia Energia Poznań S.A.:

Dostawa energii cieplnej (podana wartość to kwota przewidziana w planie finansowym na 2022 i 2023 rok)

wartość: 661280,00 PLN
2022-04-08 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski:

Wykonanie prac naprawczych szkolnego placu zabaw

wartość: 11500,00 PLN
2022-03-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Drogowy BRUK:

Wykonanie prac drogowych przy wyjściu ze stołówki oraz na terenie patio

wartość: 36112,80 PLN
2022-03-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
JR Light Projekt Radosław Jackowski:

Pomiary elektryczne

wartość: 11174 PLN
2022-01-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej

wartość: 245 PLN
2022-01-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
"ANIMAR" Bartosz Chabowski:

Wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej

wartość: 190 PLN
2022-01-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Pływania "Jak pływać" Remigiusz Wojdanowicz:

Wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej

wartość: 245 PLN
2022-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zarządzanie systemami informatycznymi oraz pełnienie funkcji ASI 

wartość: 800,00 PLN
2021-12-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Sp. z o.o.:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

wartość: 390540 PLN
2021-12-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Sp. z o.o.:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych

wartość: 3997,50 PLN
2021-11-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Drogowy BRUK:

Wykonanie prac drogowych na terenie patio

wartość: 30528,60 PLN
2021-11-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
FLO GARDEN:

Wykonanie prac ziemnych na terenie patio

wartość: 7134,00 PLN
2021-11-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Joanna Adamska:

Opracowanie materiałów do postępowania pn "Prowadzenie kuchni szkolnej i żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podtawowej, wraz z dzierżawą pomieszczeń"

wartość: 1800 PLN
2021-09-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Tomasz Głuszkiewicz AQUAOMEGA:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 35 PLN
2021-09-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
DOŚWIADCZAKI Małgorzata Waliszewska:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 35 PLN
2021-09-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Tomasz Koperek:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 45 PLN
2021-09-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Drogowy "BRUK":

Remont schodów wejściowych do Przedszkola 

wartość: 8000 PLN
2021-09-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EdWings Nova Sp. z o.o.:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 35 PLN
2021-09-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Piotr Klause:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120 PLN
2021-09-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Przychodnia PERDENT Joanna Perek:

Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na gabinet stomatologiczny

wartość: 615 PLN
2021-09-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Fitness Paulina Sokół:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90 PLN
2021-09-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Grażyna Lizut - Sala:

Wynajem sali dydaktycznej

wartość: 15 PLN
2021-09-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Klub Sportowy Akademia Koszykówki Poznań:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 45 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
BMG Vending Partner Bartosz Grycz:

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automat typu Vending

wartość: 120 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Poznański Klub Kyokushin:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Miasto Poznań Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 210 PLN
2021-08-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MW ELEKTRO Maciej Wrzeszczyński:

Wymiana lamp sufitowych w szatni w Przedszkolu

wartość: 6208,98 PLN
2021-08-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie sali zajęć oddziału przedszkolnego i sali zajęć lekcyjnych 14c

wartość: 8200 PLN
2021-07-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Przebudowa sieci komputerowej

wartość: 39539,58 PLN
2021-07-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH Sp. z o.o.:

Remont szatni wraz z przedsionkiem w Przedszkolu

wartość: 14145 PLN
2021-07-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Remont posadzki w szatni wraz z przedsionkiem w Przedszkolu

wartość: 24538,50 PLN
2021-07-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie pracowni komputerowej nr 21c

wartość: 2900 PLN
2021-07-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
STAL MONT Kamil Peciak:

Demontaż krat na oknach sali gimnastycznej 

wartość: 9993,75 PLN
2021-07-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Usługi Budowlane Mirosław Strągowski:

Remont łazienek personelu nr 6c, 60c, 26d

wartość: 18582 PLN
2021-06-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie sali lekcyjnej nr 38d

wartość: 3800 PLN
2021-05-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH Sp. z o.o.:

Remont pomieszczeń w szatni Przedszkola

wartość: 5500 PLN
2021-03-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Remont instalacji ciepłej wody (wymiana rur)

wartość: 5290 PLN
2020-12-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Sp. z o.o.:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych

wartość: 3997,50 PLN
2020-12-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

wartość: 484176,00 PLN
2020-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie sali lekcyjnej 23D

wartość: 3500 PLN
2020-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Naprawa ofrodzenia terenu kompleksu sportowego "Orlik"

wartość: 8369 PLN
2020-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
R.T.SYSTEM Robert Thiem:

Dostarczenie i wymiana drzwi wejściowych do budynku gospodarczego należącego do kompleksu sportowego "Orlik"

wartość: 2404,65 PLN
2020-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Remont instalacji ciepłej wody (wymiana rur)

wartość: 2557,92 PLN
2020-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Tomasz Kaczmarek:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90 PLN
2020-11-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
AJDIJA Anna Olszewska - Szymanowska:

Wsparcie dla działań zakupowych

wartość: 2460,00 PLN
2020-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Fundacja LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2020-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ENEA Logistyka Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ART&FUN Anita Kubiak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2020-10-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2020-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Andrzej Witkowski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2020-09-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Klub Sportowy Akademia Koszykówki Poznań:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2020-08-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
BMG Vending Partner Bartosz Grycz:

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i przekąskami

wartość: 240,00 PLN
2020-08-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Przygotowanie podłoża, zakup, dostarczenie i położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny

wartość: 3505,50 PLN
2020-08-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH Sp. z o.o.:

Prace remontowe łazienki uczniowskiej chłopięcej

wartość: 5535,00 PLN
2020-08-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MUD Paweł Błotny:

Zakup, dostarczenie i montaż opraw LED w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny

wartość: 1845,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Usługi ogólnobudowlane Mirosław Strągowski:

Prace płytkarskie w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny

wartość: 1053,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny

wartość: 7380,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
KLUPCOM Piotr Klupś:

Prace elektryczne w gabinecie stomatologicznym

wartość: 13156,22 PLN
2020-06-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH Sp. z o.o.:

Prace remontowe łazienki uczniowskiej dziewczęcej

wartość: 1500,00 PLN
2020-06-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Usługi ogólnobudowlane Mirosław Strągowski:

Remont łazienki uczniowskiej dziewczęcej

wartość: 12849,84 PLN
2020-04-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Remont instalacji ciepłej wody

wartość: 1045,50 PLN
2020-04-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Remont sali zajęć w szkole

wartość: 9963,00 PLN
2020-03-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Tomasz Krupiński:

Remont posadzki w sali zajęć przedszkola

wartość: 12993,72 PLN
2020-03-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Remont sali zajęć przedszkola

wartość: 9471,00 PLN
2020-03-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Malowanie sali 

wartość: 8118,00 PLN
2020-02-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

wartość: 391590,00 PLN
2020-02-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Izabela Wojdyła:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych

wartość: 5000,00 PLN
2020-02-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Paweł Śmigaj:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2020-02-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Paweł Śmigaj:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2020-02-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zajęcia rytmiczne Małgorzata Wojtkowiak:

Prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi Przedszkola 190 oraz pomoc w organizacji uroczystości na terenie przedszkola

wartość: 5256,00 PLN
2020-01-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Położenie wykładziny PCV w świetlicach szkolnych

wartość: 7749,00 PLN
2020-01-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ADAMSKI Marcin Adamski:

Malowanie świetlic szkolnych

wartość: 14008,47 PLN
2020-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
AJDIJA Anna Olszewska - Szymanowska:

Wsparcie dla działań zakupowych

wartość: 2460,00 PLN
2020-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zajęcia Rytmiczne Małgorzata Wojtkowiak:

Prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi Przedszkola 190 oraz pomoc w organizacji uroczystości na terenie przedszkola

wartość: 2864,00 PLN
2019-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-11-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pracownia AJDIJA Anna Olszewska - Szymanowska:

Wsparcie dla działań zakupowych

wartość: 2460,00 PLN
2019-11-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SARDES ARTE Lidia Zwolińska:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 32,50 PLN
2019-10-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
HORIZON EPIC Bartosz Klimaszewski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ANIMAR Bartosz Chabowski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 20,00 PLN
2019-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ANIMAR Bartosz Chabowski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
JOWIART Jowita Nowak:

Najem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SALTECH Robert Borcuch:

Wykonanie zabudowy meblowej w sali 11c przeznaczonej do realizacji projektu "Code for green"

wartość: 7687,50 PLN
2019-10-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Football Club Poznaniak Poznań:

Najem sali gimnastycznej

wartość: 45,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
TERMO - BUD Blacharstwo Dekarstwo Ślusarstwo Roboty Ogólnobudowlane Przemysław Pinkowski:

Wykonanie prac naprawczych dachu 

wartość: 4878,18 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Aleksandra Wojdanowicz:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 5,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Sergiusz Hieronimczak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 5,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MUSIC & MORE Sp. z o.o.:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Centrum Szkoleniowe ADAMS:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
KONCEPTEO Andrzej Marczak:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Taniec Dzieci Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
CUBE Anna Bobrowska:

Najem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-09-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SETGAM Magdalena Stanecka:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN