Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-03-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Remont instalacji ciepłej wody (wymiana rur)

wartość: 5290 PLN
2020-12-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

wartość: 484176,00 PLN
2020-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie sali lekcyjnej 23D

wartość: 3500 PLN
2020-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Naprawa ofrodzenia terenu kompleksu sportowego "Orlik"

wartość: 8369 PLN
2020-12-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
R.T.SYSTEM Robert Thiem:

Dostarczenie i wymiana drzwi wejściowych do budynku gospodarczego należącego do kompleksu sportowego "Orlik"

wartość: 2404,65 PLN
2020-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Remont instalacji ciepłej wody (wymiana rur)

wartość: 2557,92 PLN
2020-11-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
AJDIJA Anna Olszewska - Szymanowska:

Wsparcie dla działań zakupowych

wartość: 2460,00 PLN
2020-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Fundacja LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2020-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ENEA Logistyka Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2020-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ART&FUN Anita Kubiak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2020-10-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2020-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Andrzej Witkowski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2020-09-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Klub Sportowy Akademia Koszykówki Poznań:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2020-08-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
BMG Vending Partner Bartosz Grycz:

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i przekąskami

wartość: 240,00 PLN
2020-08-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Przygotowanie podłoża, zakup, dostarczenie i położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny

wartość: 3505,50 PLN
2020-08-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH Sp. z o.o.:

Prace remontowe łazienki uczniowskiej chłopięcej

wartość: 5535,00 PLN
2020-08-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MUD Paweł Błotny:

Zakup, dostarczenie i montaż opraw LED w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny

wartość: 1845,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Usługi ogólnobudowlane Mirosław Strągowski:

Prace płytkarskie w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny

wartość: 1053,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny

wartość: 7380,00 PLN
2020-08-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
KLUPCOM Piotr Klupś:

Prace elektryczne w gabinecie stomatologicznym

wartość: 13156,22 PLN
2020-06-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
EUROPRACH Sp. z o.o.:

Prace remontowe łazienki uczniowskiej dziewczęcej

wartość: 1500,00 PLN
2020-06-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Usługi ogólnobudowlane Mirosław Strągowski:

Remont łazienki uczniowskiej dziewczęcej

wartość: 12849,84 PLN
2020-04-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarosław Janowiecki:

Remont instalacji ciepłej wody

wartość: 1045,50 PLN
2020-04-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Remont sali zajęć w szkole

wartość: 9963,00 PLN
2020-03-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Tomasz Krupiński:

Remont posadzki w sali zajęć przedszkola

wartość: 12993,72 PLN
2020-03-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Remont sali zajęć przedszkola

wartość: 9471,00 PLN
2020-03-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
GOLD DESIGN Mirosław Niemyt:

Malowanie sali 

wartość: 8118,00 PLN
2020-02-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

wartość: 391590,00 PLN
2020-02-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Izabela Wojdyła:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych

wartość: 5000,00 PLN
2020-02-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Paweł Śmigaj:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2020-02-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Paweł Śmigaj:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2020-02-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zajęcia rytmiczne Małgorzata Wojtkowiak:

Prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi Przedszkola 190 oraz pomoc w organizacji uroczystości na terenie przedszkola

wartość: 5256,00 PLN
2020-01-21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Położenie wykładziny PCV w świetlicach szkolnych

wartość: 7749,00 PLN
2020-01-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ADAMSKI Marcin Adamski:

Malowanie świetlic szkolnych

wartość: 14008,47 PLN
2020-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
AJDIJA Anna Olszewska - Szymanowska:

Wsparcie dla działań zakupowych

wartość: 2460,00 PLN
2020-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zajęcia Rytmiczne Małgorzata Wojtkowiak:

Prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi Przedszkola 190 oraz pomoc w organizacji uroczystości na terenie przedszkola

wartość: 2864,00 PLN
2019-12-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-11-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pracownia AJDIJA Anna Olszewska - Szymanowska:

Wsparcie dla działań zakupowych

wartość: 2460,00 PLN
2019-11-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SARDES ARTE Lidia Zwolińska:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 32,50 PLN
2019-10-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
HORIZON EPIC Bartosz Klimaszewski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ANIMAR Bartosz Chabowski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 20,00 PLN
2019-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ANIMAR Bartosz Chabowski:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-10-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
JOWIART Jowita Nowak:

Najem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SALTECH Robert Borcuch:

Wykonanie zabudowy meblowej w sali 11c przeznaczonej do realizacji projektu "Code for green"

wartość: 7687,50 PLN
2019-10-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Football Club Poznaniak Poznań:

Najem sali gimnastycznej

wartość: 45,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
TERMO - BUD Blacharstwo Dekarstwo Ślusarstwo Roboty Ogólnobudowlane Przemysław Pinkowski:

Wykonanie prac naprawczych dachu 

wartość: 4878,18 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Aleksandra Wojdanowicz:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 5,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Sergiusz Hieronimczak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 5,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MUSIC & MORE Sp. z o.o.:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Centrum Szkoleniowe ADAMS:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
KONCEPTEO Andrzej Marczak:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Taniec Dzieci Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
CUBE Anna Bobrowska:

Najem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-09-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SETGAM Magdalena Stanecka:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Centrum Kreatywności Poznań Sp. z o.o.:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Grażyna Lizut - Sala:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 15,00 PLN
2019-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Joanna Buczak:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 35,00 PLN
2019-09-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Przystań Artystyczna Adama Sypniewskiego:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 15,00 PLN
2019-09-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Akademia Tańca i Fitnesu METRUM:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Centrum Hajdasz:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-09-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MEGA SZKOLENIA Aneta Kiepiela - Koperek:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 45,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Paweł Śmigaj:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Paweł Soliński:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
FITNESS ZONE Paulina Sokół Waldemar Sokół s.c.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ENEA Logistyka Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Sebastian Karof:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SETGAM Magdalena Stanecka:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MEGA SZKOLENIA:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 165,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
LOGOPEDIA - AK MEGA SZKOLENIA:

Wynajem sali zajęć dydaktycznych

wartość: 165,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Markiewicz Art. Comples Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 65,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 210,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Firma Produkcyjno - Handlowa TADEX:

Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny

wartość: 500,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Piotr Muszkieta:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 210,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
TOMSPORT Tomasz Wichniarek:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Młodzieżowy Klub Koszykówki "PYRA":

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Marek Atliński:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 60,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Jarosław Żabko:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Marcin Kasyan:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Jarosław Woźniak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Piotr Duszyński:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Karol Augustyniak:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Klub sportowy Capoeira Camangula Poznań:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 90,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Bogusław Tęczar:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
LIDL POLSKA Sp. z o.o.:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 120,00 PLN
2019-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
VEMAT Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur:

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty

wartość: 500,00 PLN
2019-08-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Skotnicki:

Wykonanie prac remontowo malarskich w sali zajęć dydaktycznych

wartość: 5000,00 PLN
2019-08-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
LUXON Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie prac elektrycznych

wartość: 31048,89 PLN
2019-08-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
BMG Vending Partner Bartosz Grycz:

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty

wartość: 960,00 PLN
2019-08-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
SEBASTIAN Mariusz Szukalski:

Wykonanie prac posadzkarskich i montażowych wykładziny dywanowej na sali rytmicznej ns terenie Przedszkola

wartość: 6119,87 PLN
2019-08-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
HERMES STUDIO EXPO:

Malowanie powierzchni sali rytmicznej na terenie Przedszkola

wartość: 7450,00 PLN
2019-08-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
MALOWANKO Andrzej Wesołowski:

Malowanie sali lekcyjnej

wartość: 3500,00 PLN
2019-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Sprzątanie Wnętrz i Obiektów Użyteczności Publicznej Usługi Ogólnobudowlane Marcin Marciniak:

Remont łazienek

wartość: 32964,80 PLN
2019-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
KLIMARG klimatyzacja wentylacja:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

wartość: 28237,73 PLN
2019-07-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Wyrób i naprawa urządzeń elektronicznych:

Wymiana elementów instalacji elektrycznej 

wartość: 12549,76 PLN
2019-06-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
PR9 Sp. z o.o.:

Wynajem sali dydaktycznej, sali gimnastycznej oraz obiektu sportowego Orlik

wartość: 210,00 PLN
2019-06-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ANIMAR Bartosz Chabowski:

Wynajem sali dydaktycznej, sali gimnastycznej oraz obiektu sportowego Orlik

wartość: 210,00 PLN
2019-06-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ALP MONT Adam Dźwingiel:

Usunięcie drzew z patiów

wartość: 29520,00 PLN
2019-06-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Fundacja Conatus:

Wynajem pomieszczeń

wartość: 600,00 PLN
2019-06-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

wartość: 255000,00 PLN