Umowa

Numer umowy Umowa 01/2021
Data zawarcia 2021-12-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-01-01 do 2022-12-31
Kontrahent Pyszoty Sp. z o.o.
Przedmiot

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci z przedszkola i szkoły

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 z dnia 24.08.2022 r. zwiększający wynagrodzenie w związku z podwyżką cen surowców oraz kosztów przygotowania posiłków
Typ terminu na czas określony
Wartość 406722,22 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-02-08 11:25:22.0