Umowa

Numer umowy OU2/0300/22
Data zawarcia 2022-04-25
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-05-01
Kontrahent Veolia Energia Poznań S.A.
Przedmiot

Dostawa energii cieplnej (podana wartość to kwota przewidziana w planie finansowym na 2022 i 2023 rok)

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 661280,00 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-04-29 13:24:11.0