Umowa

Numer umowy 1/2018
Data zawarcia 2018-02-05
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-03-08
Kontrahent LOBBY Meble Sp. z o. o.
Przedmiot

Sprzedaż, dostawa i montaż mebli biurowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 2 z dnia 26.02.2018 r.- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
Typ terminu na czas określony
Wartość 70087,86 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-26 13:50:03.0