Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-03-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 5610 PLN
2018-03-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-03-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 200 PLN
2018-03-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie autorskiego referatu.

wartość: 300 PLN
2018-03-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Tłumaczenia treści ekspozycji na języtk ukraiński.

wartość: 3350 PLN
2018-03-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Wow Interactive Artur Pawlak:

Rozbudowanie aplikacji multimedialnych na ekspozycji.

wartość: 27306 PLN
2018-03-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Cloud Media Jakub Sławiński:

Kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie w internecie portalu.

wartość: 1500 PLN
2018-03-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Movitech:

Przygotowanie audiowycieczki po ekspozycji w języku ukraińskim wraz z instalacją i uruchomieniem.

wartość: 58070,15 PLN
2018-03-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 800 PLN
2018-03-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
The University of North Carolina Press, 116 South Boundary Street Chapel Hill, NC 27514, USA:

Pozyskanie licencji na sporządzenie przekładu Utworu.

wartość: 7540 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie komentarza i przygotowanie artykułu wraz z notą biograficzną.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonaie autorskiego dzieła w postaci wygłoszenia komentarza, przygotowanie artykułu i noty biograficznej.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego komentarza i artykułu wraz z notą biograficzną.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie dzieła polegającego na wygłoszeniu komentarza, przygotowaniu artykułu i noty biograficznej.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie komentarza, przygotowanie artykułu wraz z notą biograficzną.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie komentarza na konferencji oraz przygotowanie autorskiego artykułu i noty biograficznej.

wartość: 800 PLN
2018-03-07 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Yos Studio:

Opracowanie graficzne i opracowanie identyfikacji wizualnej.

wartość: 4000 PLN
2018-03-05 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Konwój gotówki.

wartość: 4800 PLN
2018-02-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
FRAPOL Sp. z o.o.:

Umowa serwisowa central wentylacyjnych.

wartość: 14268 PLN
2018-02-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 350 PLN
2018-02-21 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wukonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 1000 PLN
2018-02-20 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza części wystawy.

wartość: 1000 PLN
2018-02-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji piemnej tekstów.

wartość: 1000 PLN
2018-02-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych i aranżacji wystawy.

wartość: 3847 PLN
2018-02-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych i aranżacji wystawy.

wartość: 3847 PLN
2018-02-14 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie konsultacji.

wartość: 200 PLN
2018-02-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 650 PLN
2018-02-13 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
RW LIFT:

Konserwacja i przegląd dźwigów.

wartość: 19138 PLN
2018-02-12 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji i scenariusza wystawy.

wartość: 3500 PLN
2018-02-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Greener:

Wykonywanie usługi kompleksowej pilęgnacji zieleni

wartość: 53568 PLN
2018-02-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Roznoszenie materiałów informacyjnych.

wartość: 300 PLN
2018-02-09 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Opracowanie graficzne tekstu scenariusza zajęć edukacyjnych.

wartość: 350 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ASSA ABLOY Mercor Doors Sp z o.o.:

Przeprowadzenie serwisu oraz naprawa w razie potrzeby, drzwi jedno i dwuskrzydłowych.

wartość: 6642 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
WILO POLSKA Sp. z o.o.:

Przeglądy serwisowe pomp i urządzeń Wilo.

wartość: 7367,70 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Dormakaba Polska Spółka z o.o.:

Okresowa konserwacja oraz naprawa drzwi.

wartość: 4920 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Paweł Lisowski:

Wynajem podnośnika koszowego.

wartość: 4428 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Elektronom Serwis, Henryk Kuśmierz:

Konserwacja instalacji pompy ciepła.

wartość: 984 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
INSTKOR:

Konserwacja i serwis węzłów cieplnych.

wartość: 3690 PLN
2018-02-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Kompleksowe opracowanie i koordynowanie wydania dwóch publikacji, wsparcie merytoryczne i wsparcie w administrowaniu stroną.

wartość: 2500 PLN
2018-02-06 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Infotelecom Sp. z o.o.:

Świadczenie szeroko pojętych usług informatycznych zmierzających do rozwoju oraz bezawaryjnej pracy oprogramowania w przedsiębiorstwie klienta.

wartość: 9918,72 PLN
2018-01-31 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 110 PLN
2018-01-30 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 650 PLN
2018-01-26 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Miasto Poznań:

Ustalenie wysokości kwoty współfinansowania obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej.

wartość: 104,55 PLN
2018-01-23 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Dystrybucja materiałów promocyjnych.

wartość: 3744 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
"ARUBA" Aleksandra Mazurek:

Usługa przewodnicka.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Wykonanie usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Cognitiva Piotr Kaluba:

Przygotowanie i preprowadzenie badań jakości obsługi klienta.

wartość: 1700 PLN
2018-01-22 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-19 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przygotowanei prezentacji oraz wygłoszenie prelekcji.

wartość: 500 PLN
2018-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 500 PLN
2018-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariuszy zajęć.

wartość: 600 PLN
2018-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 200 PLN
2018-01-15 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 510 PLN
2018-01-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Zakład Poligraficzny Sp.j. Moś i Łuczak:

Usługa druku.

wartość: 52167,90 PLN
2018-01-08 Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Williams Robert Gruszczyński:

Prowadzenie zajęć z logopedii.

wartość: 4797 PLN