Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

Kompleksowa obsługa w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu internetowego.

wartość: 36000 PLN
2016-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RW LIFT Robert Woźniak:

Umowa na prowadzenie konserwacji i przeglądów dźwigów zamontowanych w budynku Bramy Poznania.

wartość: 19138,80 PLN
2016-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP":

Szkolenie z zakresu savoir-vivre'u w administracji publicznej.

wartość: 1400 PLN
2016-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Łęcka:

Umowa na prowadzenie działań edukacyjnych podczas Targów Edukacyjnych.

wartość: 250 PLN
2016-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia Projektowo-Dekoracyjna PTASIA 30.:

Wykonanie wystawy czasowej.

wartość: 60000 PLN
2016-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Paweł Szamburski:

Umowa na wykonanie koncertu.

wartość: 2000 PLN
2016-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ars et Lex - Grupa Robocza:

Zorganizowanie koncertu.

wartość: 10513,50 PLN
2016-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Aleksandra Adela Bilińska:

Zrealizowanie koncertu podczas II odsłony projektu Dziedzictwo 966: Wiara.

wartość: 3296,7 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
prof. dr hab. Eva Zamojska:

Wykonanie tłumaczenia na język czeski z języka polskiego treści folderu i zaproszenia.

wartość: 150 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wojciech Walasiak:

Skład dwóch edycji reklamy dla IKS.

wartość: 1000 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Jan Pešina:

Umowa na wykonanie tłumaczenia konsekutywnego.

wartość: 200 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Szymon Góralczyk:

Umowa na przeprowadzenie warsztatu z obszaru storytellingu.

wartość: 460 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 150 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Dorota Piwowarczyk:

Umowa na wkonanie konsultacji scenariuszy zajęć edukacyjnych.

wartość: 150 PLN
2016-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Garte sp. z o.o.:

Kompleksowa pielęgnacja zieleni wokół Bramy Poznania oraz wywożenie powstałych odpadów ogrodniczych.

wartość: 54432 PLN
2016-02-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
UTAL Sp. z o.o.:

Montaż nowych i demontaż starych tablic na trasie Traktu Królewsko-Cesarskiego.

wartość: 4735 PLN
2016-02-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Infotelekom sp. z o.o.:

Usługi informatyczne zmierzające do bezawaryjnej pracy oprogramowania.

wartość: 10332 PLN
2016-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Justyna Maciejak:

Przygotowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia.

wartość: 400 PLN
2016-02-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.:

Polisa na ubezpieczenie  wystawy czasowej.

wartość: 200 PLN
2016-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Jaźwińska:

Umowa na przeprowadzenie warsztatów dla podopiecznych Stowarzyszenia.

wartość: 600 PLN
2016-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Jaźwińska:

Umowa na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach pilotaży dla szkół specjalnych.

wartość: 240 PLN
2016-02-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agnieszka Szczegóła:

Umowa na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach pilotaży dla grup ze szkół specjalnych.

wartość: 240 PLN
2016-02-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Łęcka:

Umowa na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin z dziećmi.

wartość: 610 PLN
2016-02-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.:

Przegląd serwisowy oraz naprawa oddzieleń.

wartość: 6642 PLN
2016-02-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
DORMA Polska Spółka z o.o.:

Umowa na konserwację i naprawę napędów do drzwi automatycznych.

wartość: 4920 PLN
2016-02-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Elektronom Serwis:

Konserwacja pompy ciepła.

wartość: 1476 PLN
2016-02-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Paweł Lisowski:

Wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą.

wartość: 3936 PLN
2016-02-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instkor-Serwis:

Umowa na konserwację i serwis węzłów cieplnych.

wartość: 4305 PLN
2016-02-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Katarzyna Mucha-Wiśniewska:

Przygotowanie projektów graficznych.

wartość: 850 PLN
2016-02-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Tadeusz Andrzej Krawczyszyn:

Umowa licencyjna na korzystanie z majątkowych praw autorskich do obrazów.

wartość: 5000 PLN
2016-02-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Simon Wildstein:

Umowa na wykonanie dzieła autorskiego w postaci projektów cyfrowych do wystawy.

wartość: 2700 PLN
2016-02-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Bitzware Tomasz Ziobrowski:

Wsparcie systemu zarządzania ekspozycją multimedialną.

wartość: 5995 PLN
2016-02-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wioletta Sytek:

Umowa na korektę i redakcję tekstów.

wartość: 5166 PLN
2016-01-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz:

Umowa na dwukrotne wygłoszenie prelekcji.

wartość: 600 PLN
2016-01-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Szymon Echaust:

Przeprowadzenie 2 wycieczek tematycznych.

wartość: 300 PLN
2016-01-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Biuro Obsługi Międzynarodowej Dominika Cieślikowska.:

Umowa na wykonanie autorskiego projektu w postaci przeprowadzenia warsztatów z zakresu kompetencji liderskich w ramach projektu "Dziedzictwo 966".

wartość: 2400 PLN
2016-01-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Anna Hartman:

Przeprowadzenie szkoleń.

wartość: 600 PLN
2016-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
dr Ivan Neumann:

Opracowanie dzieła w formie koncepcji, scenariusza i tekstu kuratorskiego wystawy.

wartość: 4500 PLN
2016-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Baeta Salamon:

Przeprowadzenie szkoleń i egzaminu z zakresu obsługi klienta.

wartość: 1650 PLN
2016-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Tadeusz Andrzej Krawczyszyn:

Umowa Użyczenia obiektów do wystawy.

wartość: 5000 PLN
2016-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
prof. dr hab. Eva Zamojska:

Wykonanie tłumaczenia tekstów na język polski z języka czeskiego.

wartość: 370 PLN
2016-01-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Luiza Kempińska:

Wykonanie projektów graficznych ulotki, plansz i korony.

wartość: 1600 PLN
2016-01-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Piotr Łysakowski:

Realizacja prac związanych z projektowaniem i drukiem publikacjii dotyczących Traktu Królewsko - Cesarskiego.

wartość: 30000 PLN
2016-01-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Michał Hirsch:

Wsparcie merytoryczne Biura Rozwoju w produkcji wydarzeń w ramach cyklu "Dziedzictwo 966".

wartość: 400 PLN
2016-01-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Grzegorz Piątek:

Umowa na przygotowanie i wygłoszenie autorskiej prelekcji.

wartość: 400 PLN
2016-01-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Narodowe Centrum Kultury.:

Realizacja zadania pn. "DZIEDZICTWO 966".

wartość: 85000 PLN
2016-01-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Łukasz Marca:

Umowa na aktualizację oprogramowania audioprzewodników (j. rosyjski i j. czeski).

wartość: 39938,10 PLN
2016-01-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Julia Banasiak:

Umowa na przeprowadzenie działań animacyjnych.

wartość: 75 PLN
2016-01-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Jaźwińska:

Umowa na przeprowadznie działań animacyjnych dla rodzin z dziećmi.

wartość: 75 PLN
2016-01-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Telewizja Polska S.A.:

Umowa licencyjna na eksploatację filmu.

wartość: 799,5 PLN
2016-01-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Tomasz Jurek:

Umowa na przygotowanie i wygłoszenie autorskiej prelekcji.

wartość: 400 PLN
2016-01-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Olga Kutzner:

Umowa na przygotowanie i wygłoszenie autorskiej prelekcji.

wartość: 400 PLN
2016-01-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zenon Pałat:

Przygotowanie i wygłoszenie autorskiej prelekcji.

wartość: 400 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Sławomir Kowal:

Wsparcie bieżącej pracy Biura Obsługi Klienta.

wartość: 750 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Olga Beyga:

Umowa na opracowanie projektów graficznych do cyklu wydarzeń pn. "Dziedzictwo 966".

wartość: 4000 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Łucja Pohl:

Opracowanie autorskiego scenariusza.

wartość: 1400 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Jacek Broda:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 3000 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Łukasz Kaźmierczak:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 3000 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Luiza Kempińska:

Wykonanie projektów plakatów.

wartość: 2650 PLN
2016-01-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Natalia Adamczyk:

Przeprowadzenie warsztatów podczas ferii zimowych.

wartość: 300 PLN
2016-01-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Jakub Czech:

Umowa na archiwizowanie audiowizualne wernisażu wystawy "Między Wschodem a Zachodem".

wartość: 250 PLN
2016-01-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
B. Kapusta:

Adiustacja korekt i rewizja materiałów do publikacji.

wartość: 2000 PLN
2016-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS:

Licencja na publiczne odtwarzanie z nośników dźwięku utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych.

wartość: 246 PLN