Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-1-127/21
Data zawarcia 2021-08-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-08-06 do 2021-09-30
Kontrahent Raster R.Nowak i S-ka Spółka Jawna
Przedmiot

Wydruk materiałów promocyjnych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 9741,60 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-17 12:21:28.0