Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Kierownik/Dyrektor

dr Monika Herkt-Rynarzewska
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
telefon 61 647 76 06, fax 61 647 76 38
godziny urzędowania: 7:30-15:30
NIP do faktur: 7781465736
REGON: 301204801
centrum@pcd.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /CTK_TRAKT/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz zatrudnionych na zastępstwo) wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniósł  73  osoby.

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agata Kierzkowska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-23 00:00
Opis zmian: Publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Mleczek
Data i godzina publikacji: 2024-02-23 13:24