Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Centrum Dziedzictwa


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

6.12.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/84/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

P - GROUP JOANNA KORZENIEWSKA-POHL

Traugutta 38, 63-300 Pleszew

NIP 6080067876

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie dwóch makiet edukacyjnych prezentujących gród na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu na potrzeby stworzenia zestawu zawierającego materiały dydaktyczne z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194).

od 2023-12-06 do 2033-12-06

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

6.12.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/83/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Barbara Szeląg

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w ramach projektu "Pikselowa rewolucja. Twórczynie i twórcy kultury cyfrowej" w zakresie uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli polskiej branży gier video. 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-12-06 do 2033-12-06

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

4.12.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/82/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Mozaika Milena Konopińska

ul. Morska 5/1

62-069 Palędzie

NIP: 7872017989

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego spektaklu muzycznego Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła z zakresu działalności kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-12-04 do 2033-12-04

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

4.12.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/81/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Natalia Młyńczak

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie tekstów, pomysłów, inspiracji i wstępnych kierunków do scenariusza wystawy o Bramie Poznania, związanej z 10. rocznicą jej istnienia.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194).

od 2023-12-04 do 2033-12-04

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

4.12.2023 r.

Oznaczenie sprawyPCD.1152/78/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Bramą Poznania i Traktem Królewsko-Cesarskim

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.        

Opis przedmiotu zamówienia: Autorskie przeprowadzenie 1 warsztatu edukacyjnego z zakresu edukacji kulturowej pt. "Kuchnia Słowian dawniej i dziś - warsztaty edukacyjne dla Seniorów w ramach Klubu Seniora i Seniorki Bramy Poznania" w dniu 12.12.2023 r.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Paulina Konkiewicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-12-04 do 2033-12-04

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

27.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/65/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2 61 61-123 Poznań

NIP: 7781465736

REGON: 301204801

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w ramach projektu "Pikselowa rewolucja. Twórczynie i twórcy kultury cyfrowej"
w zakresie uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli polskiej branży gier video. 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Robot Gentleman Sp. z o.o

Garbary 64, 61-758 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-27 do 2033-11-27

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

27.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/63/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2 61 61-123 Poznań

NIP: 7781465736

REGON: 301204801

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci przygotowania i realizacji łącznie trzech otwartych spotkań w Centrum Szyfrów Enigma w okresie od października do grudnia 2023 r w ramach projektu "Pikselowa rewolucja. Twórczynie i twórcy kultury cyfrowej"

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Joanna Pigulak i Marcin Pigulak

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-27 do 2033-11-27

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Oznaczenie sprawy PCD.1152/70/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie dwóch zestawów puzzli drewnianych, składających się z trzech różnych wzorów graficznych, które będą uzupełnieniem materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych przy warsztatach edukacyjnych. Wzory graficzne przedstawiają gród na Ostrowie Tumskim w różnych porach roku.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

              

               Grawernia Sp. Z o.o, 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodziska 24, NIP 7343555801

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194)

od 2023-11-24 do 2028-11-24

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 8.11.2023

Oznaczenie sprawy PCD.1152/73/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie dzieła artystycznego w formie autorskich nagrań dźwiękowych dotyczących rzeki Warty w Poznaniu, które zostaną wykorzystane na planowanej wystawie czasowej

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Szymon Waliszewski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-24 do 2028-11-24

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 8.11.2023

Oznaczenie sprawy PCD.1152/74/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie nagrań wywiadów historii mówionej (wraz z naukowo-badawczym opracowaniem zawartości) na temat historii rzeki Warty i w ramach projektu edukacyjnego Archiwum Społecznego Śródki

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Dr Michał Kierzkowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-24 do 2028-11-24

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:24-11-2023Oznaczenie sprawy PCD.1152/80./2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zuzanna Kamińska i Weronika Jaźwińska

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Namalowanie obrazu pod tytułem "Polskie Szyfrodziewczyny".Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194).

od 2023-11-24 do 2028-11-24

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 23.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/62/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Stworzenie ilustracji i banerów do wystawy "Szyfrodziewczyny" w Centrum Szyfrów Enigma.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Monika Wolska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194)

od 2023-11-23 do 2033-11-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 23.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/61/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja autorskiego przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w ramach rezydencji artystycznej w CSE; w postaci projektu muralu i zina o Polskich Szyfrodziewczynach oraz wydarzeń z udziałem publiczności w Centrum Szyfrów Enigma.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Zuzanna Kamińska i Weronika Jaźwińska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194)

od 2023-11-23 do 2033-11-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP: 23.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/58/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci wykładu i podcastu dr Katarzyny Minczykowskiej na temat Generał Elżbiety Zawackiej w CSE w ramach projektu "Szyfrodziewczyny".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

              

               dr Katarzyna Minczykowska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194)

od 2023-11-23 do 2033-11-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/67/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Elżbieta Szczuka

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci wywiadu
z Elżbietą Szczuką na temat Jerzego Różyckiego i jego rejestracji - streamingu i/lub zapisu audio.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194).

od 2023-11-23 do 2033-11-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:21.11.2023 r.Oznaczenie sprawy PCD.1152/75/2023

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Świadczenie usługi przewodnickiej podczas spaceru edukacyjno-kulturalnegow ramach projektu "Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Adam Sokołowski, ul. 23 października 100H/2, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 781 850 719, NIP: 7781416005Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-21 do 2033-11-21

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/79/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA
ul. Poznańska 25/9, 60-850 Poznań
Nr NIP: 778-14-08-738
Nr Regon: 634488924
Nr KRS: 0000164207

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie spektaklu "Radiota" - realizacja w CSE 1 grudnia 2023.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 194).

od 2023-11-20 do 2033-11-20

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

17.11.2023 r.

Oznaczenie sprawyPCD.1152/78/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Paulina Konkiewicz

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Autorskie przeprowadzenie warsztatu edukacyjnego z zakresu edukacji kulturowej pt. "Kuchnia Słowian dawniej i dziś - warsztaty edukacyjne dla Seniorów w ramach Klubu Seniora i Seniorki Bramy Poznania" w dniu 12.12.2023 r.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-17 do 2033-11-17

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/77/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Tomasz Ostafin

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w ramach projektu "Pikselowa rewolucja. Twórczynie i twórcy kultury cyfrowej" w zakresie uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli polskiej branży gier video. 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-14 do 2033-11-14

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP: 8.11.2023 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/74/2023

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

dr Michał Kierzkowski

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przygotowanie nagrań wywiadów historii mówionej (wraz z naukowo-badawczym opracowaniem zawartości) na temat historii rzeki Warty i w ramach projektu edukacyjnego Archiwum Społecznego Śródki.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2023-11-08 do 2033-11-08