Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Centrum Dziedzictwa


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

25.10.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/43/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Julia Karczewska

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie 2 zestawów kart pracy z zakresu edukacji kulturowej dla osób uczących się języka polskiego jako drugiego na poziomie A2/B1 jako kontynuacja cyklu "Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!" - z uwzględnieniem komponentu edukacji kulturowej, jakim jest język polski.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983)

od 2021-10-25 do 2026-10-25

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05.10.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/38/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci oprowadzenia po budynku Collegium Martineum jako wydarzenie towarzyszące otwarciu Centrum Szyfrów Enigma  w dniach 24 - 25 września 2021 r., na które składają się łącznie 3 spacery.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Maciej Michalski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-05 do 2026-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05.10.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/37/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Widowisko multimedialne - mapping.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski

               Ul. Sielska 17B

               60-129 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-05 do 2026-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05.10.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/31/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Moderacja uroczystości otwarcia Centrum Szyfrów Enigma oraz przeprowadzenie wywiadów z gośćmi otwarcia.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

               ul. Bolesława Krzywoustego 72

               61-144 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-05 do 2026-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05.10.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/32/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej - gry terenowej/miejskiej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Szymon Dąbrowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-05 do 2026-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05.10.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/29/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Koncert na otwarcie Centrum Szyfrów Enigma

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Skalpel

ul. J.S. Bacha 26 m. 608

02-743 Warszawa

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-05 do 2026-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

05.10.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/43/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Izabela Nitka, ul. Kraszewskiego 12/5, 60-518 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-05 do 2026-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

01.10.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/39/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji, opracowania plastycznego i identyfikacji wizualnej wystawy czasowej Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Iga Kucharska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-10-01 do 2026-10-01

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

28.09.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/42/20212021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pani Izabela Nitka

 1. 2.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-28 do 2026-09-28

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20.09.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/41/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.       Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

 1. 2.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi z cyklu Jesienna Włóczęga Rodzinna z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-20 do 2026-09-20

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20.09.2021r r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/40/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z zakresu edukacji kulturalnej w ramach Weekendu Otwarcia Centrum Szyfrów Enigma.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pan Sławomir Kowal

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-20 do 2026-09-20

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20.09.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/30/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskim Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Rezydencja artystyczna w Centrum Szyfrów w okresie 01.09.-15.12.2021.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Patryk Piłasiewicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-20 do 2026-09-20

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15.09.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/40/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.       Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pan Sławomir Kowal

 1. 2.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturalnej w ramach Weekendu Otwarcia Centrum Szyfrów Enigma.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-15 do 2026-09-15

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

09-09-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/18/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin z dziećmi w formie spacerów Chodź Zobacz w przestrzeni Traktu Królewsko-Cesarskiego w ramach programu Lato na Trakcie Królewsko-Cesarskim

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Sławomir Kowal

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-09 do 2026-09-09

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

09-09-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/17/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

świadczenie usług z zakresu przewodnictwa miejskiego podczas realizacji projektu z zakresu edukacji kulturalnej pt. Lato na Trakcie Królewsko-Cesarskim 2020 oraz w ramach Fest Fyrtla

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

City Guide Poznań Aleksandra Oźmina

Piotra Ściegiennego 51b/7
60-136 Poznań
Polska
NIP: 7792247121

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-09 do 2026-09-09

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

06-09-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/34/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

przeprowadzenie prelekcji pod roboczym tytułem "W dawnej dzielnicy przemysłowo-portowej" podczas wydarzenia "Zabytek Otwarty na Trakcie Królewsko-Cesarskim" organizowanego 7 sierpnia 2021 r. w zabytkowym kompleksie Starej Papierni przy ul. Szewskiej 8

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Justyna Żarczyńska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-06 do 2026-09-06

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

06-09-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/36/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

dwukrotne przeprowadzenie prelekcji pod roboczym tytułem "Kościół św. Kazimierza i parafia polskokatolicka w Poznaniu" podczas wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturalnym "Zabytek Otwarty na Trakcie Królewsko-Cesarskim" organizowanego 4 września 2021 r. w kościele św. Kazimierza przy ul. Bydgoskiej 4B

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Ks. Mariusz Gajkowski

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-06 do 2026-09-06

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

2021-09-06

Oznaczenie sprawy PCD.1152/39/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Iga Kucharska
 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji, opracowania plastycznego i identyfikacji wizualnej wystawy czasowej Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-06 do 2026-09-06

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.09.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/33/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

U sługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, polegająca na przeprowadzeniu dwóch oprowadzań kuratorskich z audiodeskrypcją po wystawie czasowej Dźwięki wokół Cybiny.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia:

Iwona Skibińska - Talukder

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-02 do 2026-09-02

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

2021-09-01

Oznaczenie sprawy PCD.1152/38/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Maciej Michalski

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci oprowadzenia po budynku Collegium Martineum jako wydarzenie towarzyszące otwarciu Centrum Szyfrów Enigma  w dniach 24 - 25 września 2021 r., na które składają się łącznie 3 spacery.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-09-01 do 2026-09-01