Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Centrum Dziedzictwa


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21.04.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/9/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji, opracowania plastycznego i identyfikacji wizualnej wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Paulina Augustynowicz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-21 do 2026-04-21

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/8/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Bramą Poznania i Traktem Królewsko-Cesarskim

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie tekstu do publikacji "Odbiorcy instytucji kultury" o ofercie edukacji kulturalnej dla różnych grup odbiorców o charakterze poradnikowym na temat: jak przygotować i zrealizować diagnozę otoczenia sąsiedzkiego.
 2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Bartomiej Lis

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-14 do 2026-04-14

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

9.04.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/10/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Julianna Kulczyńska i Jakub Kosecki

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opieka kuratorska nad wystawą Przynęty i pułapki obejmująca: opracowanie merytoryczne tematu, dobór dzieł prezentowanych na wystawie, reprezentowanie zamawiającego wobec autorów/właścicieli dzieł, opracowanie aranżacji dzieł w przestrzeni wystawy oraz przygotowanie tekstów kuratorskich, jak również nadzór nad techniczną realizacją wystawy

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-09 do 2026-04-09

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

7.04.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/9/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Paulinie Augustynowicz
 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji, opracowania plastycznego i identyfikacji wizualnej wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-07 do 2026-04-07

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/8/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Bartek Lis

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie tekstu do publikacji "Odbiorcy instytucji kultury" o ofercie edukacji kulturalnej dla różnych grup odbiorców o charakterze poradnikowym na temat: jak przygotować i zrealizować diagnozę otoczenia sąsiedzkiego.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1)

od 2021-04-02 do 2026-04-02

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

2.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/7/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa zaprojektowania, wykonania, montażu i demontażu wystawy z okazji imprezy plenerowej "Wielka Majówka. VII urodziny Bramy Poznania" odbywającej się w roku 2021 oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie animacji wystawy / przedsięwzięcia edukacyjnego towarzyszącej/cego wystawie umożliwiającej/cego partycypację społeczną w procesie tworzenia wystawy.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Fundacja Otwarta Strefa Kultury, ul. Głogowska 5, 60-738 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-04-02 do 2026-04-02

Raport o stanie zapewniania dostępności PCD

Raport o stanie zapewniania dostępności PCD

od 2021-03-29 do 2026-03-29

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

25.03.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/7/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Fundacja Otwarta Strefa Kultury

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa zaprojektowania, wykonania, montażu i demontażu wystawy z okazji imprezy plenerowej "Wielka Majówka. VII urodziny Bramy Poznania" odbywającej się w roku 2021 oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie animacji wystawy / przedsięwzięcia edukacyjnego towarzyszącej/cego wystawie umożliwiającej/cego partycypację społeczną w procesie tworzenia wystawy.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-03-25 do 2026-03-25

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Oznaczenie sprawy PCD.WS.1152/06/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Iwona Chmura-Rutkowska i Edyta Głowacka-Sobiech

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie scenariusza wystawy czasowej Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-03-23 do 2027-03-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

11.03.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/4/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, polegająca na stworzeniu autorskiego scenariusza dla wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia:

Iwona Skibińska - Talukder

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-03-11 do 2026-03-11

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

25.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/5/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 4 zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej z cyklu Eksperymentownia online dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

     Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-25 do 2026-02-25

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

16.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/5/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Marta Miśkowiec

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 4 zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej z cyklu Eksperymentownia online dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-16 do 2026-02-16

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/4/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Iwona Skibińska - Talukder

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, polegająca na stworzeniu autorskiego scenariusza dla wystawy czasowej Dźwięki wokół Cybiny.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).0

od 2021-02-12 do 2026-02-12

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/3/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 .

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskich tekstów do rocznika Dzikhi Bit 2021 o tematyce związanej z biografiami miasta.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
  a) Agnieszka Jankowiak-Maik,

b) Anna Gruszka,

c) Michał Kierzkowski.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-12 do 2027-02-19

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/..03../2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
  a) Agnieszka Jankowiak-Maik,

b) Anna Gruszka,

c) Michał Kierzkowski.

2       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Napisanie autorskich tekstów do rocznika Dzikhi Bit 2021 o tematyce związanej z biografiami miasta.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-08 do 2026-02-08

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

01.02.2021

Oznaczenie sprawy PCD.41152/02/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Bramą Poznania i Traktem Królewsko-Cesarskim

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pprzeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli (uczących języka polskiego jako drugiego) dotyczących wykorzystania pakietu "Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!" - z uwzględnieniem komponentu edukacji kulturowej, jakim jest język polski.
 2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Julia Karczewska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-02-01 do 2026-02-01

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

18.01.2021

Oznaczenie sprawy PCD.41152/02/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Julia Karczewska

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

przeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli (uczących języka polskiego jako drugiego) dotyczących wykorzystania pakietu "Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!" - z uwzględnieniem komponentu edukacji kulturowej, jakim jest język polski.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1

od 2021-01-18 do 2026-01-18

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

07-01-2021

Oznaczenie sprawy PCD.ED.1152.01.2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Marcie Miśkowiec, Sławomirowi Kowalowi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla grup szkolnych i przedszkolnych (forma stacjonarna i online) w roku 2021.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-01-07 do 2026-01-07

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:04-01-2021

znaczenie sprawy CTK.4d/49/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dotyczącej legend związanych z Poznaniem w ramach ferii zimowych (4 Spotkania z legendą online) oraz kontynuacja cyklu Magiczny Dywan dla najmłodszych dzieci i rodzin (1 spotkanie online).

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2021-01-04 do 2026-01-04

Ogłoszenie u udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:29-12-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/40/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61- 123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wygoszenie referatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Kinga Mistrzak

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-10-01 do 2025-12-29