Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Poznańskie Centrum Dziedzictwa


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

16.05.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/33/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

P. W. JAGODA Jadwiga Rybska-Kaszany, z siedzibą przy os. Czwartaków 5/27, 62-020 Swarzędz, nr NIP 6891113506

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 4 edukacyjnych warsztatów stolarskich dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturalnej wraz z zapewnieniem materiałów.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-05-16 do 2032-05-16

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

13.05.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/32/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

HERMANN HISTORICA

Bretonischer Ring 3

85630 Grasbrunn / München

DEUTSCHLAND

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup eksponatu wystawowego na użytek ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma -  Maszyny Szyfrującej Enigmy (Chiffriermaschine "Enigma I" mit drei Walzen, Nummer "A 14066", komplett mit Holzkasten) wraz z pozostałymi kosztami sprowadzenia jej Centrum Szyfrów Enigma. 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-05-13 do 2032-05-13

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

09.05.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/31/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Konrad Białecki

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci oprowadzenia po budynku Collegium Martineum jako wydarzenie towarzyszące Nocy Muzeów  w dniu 14  maja 2022 r., na które składają się łącznie dwa spacery.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-05-09 do 2032-05-09

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

27.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/30/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Julia Karczewska

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wykorzystania pakietu "Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!" z zakresu edukacji kulturowej dot. pakietów Czarneccy i Raczyńscy.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-27 do 2027-04-27

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

26.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/29/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Rafał Zapała

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci słuchowiska podsumowującego projekt artystyczno-edukacyjny "NOISE" w CSE.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku     poz. 1983).

od 2022-04-26 do 2027-04-26

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:
25.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/28/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski

ul. Sielska 17B 60-129 Poznań

NIP: 7792330307

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zaprojektowanie i realizacja  widowiska multimedialnego "Wizualnie dla Ukrainy" w ramach Majówki w Bramie Poznania.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-25 do 2027-04-25

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:
25.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/27/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Darii Panek-Płókarz

2         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Poprowadzenie autorskiego spotkania wokół książki Żyj lokalnie. Dlaczego warto mieszkać z rodziną w mieście w ramach Majówki w Bramie Poznania.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-25 do 2027-04-25

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:
25.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/26/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Marcelinie Haremzie

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów z podstaw permakultury w ramach Majówki w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-25 do 2027-04-25

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/25/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Patryk Piłasiewicz

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci warsztatów artystyczno-edukacyjnych,  koncertu i słuchowiska "NOISE" w CSE.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku     poz. 1983).

od 2022-04-22 do 2027-04-22

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/24/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Marcie Wiśniewskiej

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatu Jak założyć Grządkowo? Historia ogrodniczej wspólnoty w Mikro Domu Kultury w ramach Majówki w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-21 do 2027-04-21

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

21.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/23/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Marta Miśkowiec

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie 16 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat z cyklu Magiczny dywan.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-21 do 2027-04-21

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/22/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
  Iwona Chmurze- Rutkowskiej

oraz

Edycie Głowackiej-Sobiech

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie i nagranie podcastu o Helenie Szafran z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-15 do 2027-04-15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/21/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pozytywka - Rozwijające Pracownie Muzyczne

ul. Dworcowa 63 B

62- 040 Puszczykowo

 NIP: 779-194-61-99

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Koncert zespołu Projekt Kobieta w ramach Majówki w Bramie Poznania.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-15 do 2027-04-15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/20/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Annie Gruszce

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów  z robienia kul nasiennych  podczas Majówki z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-15 do 2027-04-15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/19/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Dream On! Natalia Adamczyk

2         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wymyślenie scenariusza i przeprowadzenie rodzinnych spacerów pt.  Sekretne życie łąki w ramach Majówki w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-14 do 2027-04-14

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/18/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Hubert Wińczyk

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci warsztatowych spacerów dźwiękowych pt."NOISE" po ulicy Św. Marcin i najbliższej okolicy.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku     poz. 1983).

od 2022-04-14 do 2027-04-14

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:
08.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/15/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci wykładu online pt. "Komitet Wojewódzki PZPR - machina władzy w praktyce" podczas dostępnego, edukacyjnego webinarium internetowego.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Konrad Białecki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-08 do 2027-04-08

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

08.04.2022

Oznaczenie sprawy PCD.1152/17/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Tomasz Kaszany

P.W. JAGODA Jadwiga Rybska-Kaszany, os. Czwartaków 5/27, 62-020 Swarzędz

NIP 6891113506

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie pomocy edukacyjnych służących edukacji kulturowej, dostosowanych do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-08 do 2027-04-08

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

06.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/16/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Michał Nałęcz - Nieniewski

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci wykładu online pt. "Polska odpowiedź na Enigmę. O rekonstrukcji niemieckiej maszyny szyfrującej" podczas dostępnego, edukacyjnego webinarium internetowego.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-06 do 2027-04-06

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

30.03.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/09/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie tematycznych spacerów dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturowej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Marta Miśkowiec, Sławomir Kowal

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-03-30 do 2027-03-30