Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-1-148/21
Data zawarcia 2021-09-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-09-03 do 2021-09-21
Kontrahent Wszystko Gra S.C. Szymon Dąbrowski, Anna Dąbrowska
Przedmiot

opracowanie i realizacja bezobsługowej gry miejskiej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 7500,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-15 10:57:22.0