Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-2-36/21
Data zawarcia 2021-06-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-06-29 do 2021-07-13
Kontrahent ENERGY LAB
Przedmiot

dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 41205,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-12 11:42:02.0