Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-1-113/21
Data zawarcia 2021-07-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-15 do 2021-07-20
Kontrahent MOVITECH Ł. Marzec i Wspólnicy Sp.j.
Przedmiot

przygot. nowej ścieżki dźwiękowej gry rodzinnej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 12379,95 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-23 13:30:43.0