Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-2-55/21
Data zawarcia 2021-07-30
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-09-01 do 2021-12-31
Kontrahent Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
Przedmiot

tłumaczenia języka migowego on-line

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 861,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-02 12:54:50.0