Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-1-120/21
Data zawarcia 2021-07-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-31 do 2021-08-01
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

przygotowanie scenariusza warsztatów i przeprowadzenie warsztatów

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2300,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-03 12:35:56.0