Umowa

Numer umowy 12b/2018
Data zawarcia 2018-05-22
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-05
Kontrahent Karolina Kamińska
Przedmiot

Umowa zlecenia na wprowadzanie danych do programu, sporządzenie instrukcji do programu i przeprowadzenie szkolenia

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1778,02 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-15 15:15:10.0