Umowa

Numer umowy 2/2018
Data zawarcia 2018-02-14
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-02-21
Kontrahent KOMBIT PLUS Sp. z o. o. Sp. K.
Przedmiot

Sprzedaż i dostawa 25 zestawów komputerowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 60393,00 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-26 14:31:42.0