Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bausch Health Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 292572 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Quantel Medical Polska Sp. z o.o., ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 19341.74 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
INOV8 Sp. z o.o., Sp.k., ul. Mińska 48 lok 1u, 03-808 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 17604 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k., ul. Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 571238.72 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 32346 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 55080 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 498569.04 PLN
2019-12-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul.Jana kazimierza 16, 01-248 Warszawa:

Dostawa  produktu leczniczego/leku GOLIMUMAB stosowanego  w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia RZS,ZZSK i ŁZS

wartość: 145562,94 PLN
2019-12-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ELECTRA Service Marcin Marciniak, ul. Koralowa 61B/15, 71-220 Bezrzecz:

Dostawa myjkodezynfektora na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

wartość: 24840,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
VOLCANO EUROPE BVBA SPRL z siedzibą w Belgii , Excelsiorlaan 41,1930 Zaventem:

Dostawa  drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla

potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 100000,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala farmaceutyczna CEFARM S.A. ul.Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 194400,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 78818,40 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o , ul.Powstańców Śląskich 54a/2 , 53-333 Wrocław:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 74628,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul.Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 810000,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. ul.Murawa 12-18 61-655 Poznań:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 234360,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDTRONIC POLNAD Sp. z o.o. ul.Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 852444,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SMT POLONIA Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 108000.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
POLIMED Sp. z o.o. ul.Poleczki 12 02-822 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 71280.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BOSTAON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. ul.Al.Jana Pawła II nr 22 , 00-133 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 1787400.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TERUMO POLAND Sp. z o.o. ul.1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzetu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 772632.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBOTT Medical Sp. z o.o. ul.Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzetu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych,PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca I Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2030508.00 PLN
2019-12-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NEUCA S.A. ul.Szosa Bydgoska 58 ,87-100 Toruń:

Dostawa leków stosowanych w programie lekowym leczenia dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu.

wartość: 250575.74 PLN
2019-12-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul.Jana Kazimierza 16, Warszawa 01-248:

Dostawa leków stosowanych  w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia leków stosowanych w programach lekowych dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu 

wartość: 14249,91 PLN
2019-12-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław:

Dostawa leków stosowanych i przeznaczonych dla pacjentów zakwalifikowanych do programów zdrowotnych (lekowych) leczenia dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 738320.40 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diag-Med Modularna 11A 02-238 Warszawa:

System do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążeniową wraz z testami lateksowymi

wartość: 287166.68 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"WARTEL" Marek Wartel, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Łanowa 5:

Roboty budowlane dotyczące zabudowania bocznej zatoki korytarza na 1-piętrze w budynku D Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

wartość: 11562,31 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 6480.00 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lfc Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 86616.00 PLN
2019-12-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ASCLEPIOS S.A. ul.Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa leków stosowanych w programie zdrowotnym /lekowym leczenia przewlekłego WZW B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 225089.28 PLN
2019-12-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum : URTICA Spo. z o.o i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa leków/produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w  w Poznaniu

wartość: 76640.26 PLN
2019-12-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul.Szopieniecka 77, 40-431 Katowice:

Dostawa leków/produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

wartość: 103670.40 PLN
2019-12-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Optimed Pro-Office A.P. Szewczyk Sp.j., ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce:

Dostawa generatora do termoablacji mikrofalowej dla Oddziału Chirurgii oraz komory laminarnej dla Apteki Zakładowej

wartość: 168480.00 PLN
2019-11-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TRISEM Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań:

Wymiana drzwi wejściowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

wartość: 20664,00 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FRESENIUS Kabi Polska Sp. z o.o. ul.Al.Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego /leku typu Propofol Lipuro stosowanego do znieczulania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J. Strusia w Poznaniu

wartość: 85212.00 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa płynów do zywienia dojelitowego oraz wody destylowanej - powtórzenie

wartość: 15552.00 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TRAMCO Sp. z o.o. Płochocin (wolskie) 05-860, ul.Wolska 14.:

Dostawa produktu leczniczego/leku stosowanego do znieczulania typu Propofol Lipuro dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 99360 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław z PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

Dostawa płynów do zywienia dojelitowego oraz wody destylowanej - powtórzenie

wartość: 142175.36 PLN
2019-11-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mercator Medical S.A. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków:

Dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych

wartość: 30412.80 PLN
2019-11-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o. Sp. K Częstochowska 38/52 93-121 Łódź:

Dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych

wartość: 210114.00 PLN
2019-11-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Werfen Polska Wolińska 4 03-699 Warszawa:

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnychdo badań koaguliligicznychwraz z dzierżawą 3 automatycznychanalizatorów koagulologicznych

wartość: 1045030.68 PLN
2019-11-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów do diagnostyki milekularnej oraz dzierżawa systemów molekularnych wraz z wymaganymi akcesoriami dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 221914.08 PLN
2019-11-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Dostawa aparatu do fakowitrektomii dla Oddziału Okulistyki

wartość: 298080.00 PLN
2019-11-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń

wartość: 2999735.09 PLN
2019-11-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul.Postępu 21 B 02-676 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego produktu leczniczego /leku  Glecaprwvir /Pibrentasivir , stosowanegow programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C kontynuacja leczenia

wartość: 1024999,64 PLN
2019-11-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Garmex Ignatki 40B 16-001 Kleosin:

Dostawa bielizny operacyjnej barierowej i obuwia operacyjnego

wartość: 366786.00 PLN
2019-11-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 58341.00 PLN
2019-11-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 18144.00 PLN
2019-11-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 11858.40 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Edwards Lifesciences Poland Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i pooperacyjnek Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 138823.20 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali moperacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 47520.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sinmed Sp. z o.o. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 25785.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promed S.A. Działkowa 56 02-234 Warszawa:

Dostawa sprzetu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 56181.06 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AN-T Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław:

Dostawa sprzetu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 38880.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sprzętu anestezjologicznegodla potyrzeb sali operacyjunej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 14268,96 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medicart Healthcare:

Sprzęt anestezjologiczny dla potrzeb sali operacyjnej isali  pooperacyjnejOddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 5940.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa:

Dostawa sprzętu anestezjologicznegodla potrzeb sali operacyjnej i sali  pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 142011.36 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pioneer Surgical Technology B.V., Holandia, Voorveste 7, 3992 DC Houten:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 43000.00 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 402563.52 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzetu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 232902.00 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 13608.00 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A, ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 34484.40 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Comef Sp. z o.o. sp.k., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 70178.40 PLN
2019-10-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Novaspine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 165699.00 PLN
2019-10-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 254956.59 PLN
2019-10-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław z PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 35551.98 PLN
2019-10-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Noma2 Sp. z o.o., ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice:

Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

wartość: 106900.00 PLN
2019-10-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Panep Brnenska 1246 Rosice u Brna 665 01:

Dostawa zestawów okulistycznych

wartość: 84116.88 PLN
2019-10-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bausch Health Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 68040.00 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,Al. jerozolimskie 134,02-305 Warszawa:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 756167.36 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów,  materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

wartość: 235887.84 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów,  materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

wartość: 763850.52 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 301335.77 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI AVENTIS Sp. z o.o. , ul.Bonifraterska 17 , 00-203 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego TERYFLUNOMID 14 mg stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) - kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

wartość: 81000.16 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 1051209.24 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław z PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 14658.18 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Komtur Polska Sp. z o.o., Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 572832.00 PLN
2019-10-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

wartość: 343372.93 PLN
2019-10-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum BAYER Sp. z o.o.Warszawa i URTICA Sp. z o.o. ul.Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

wartość: 688864.82 PLN
2019-10-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Producent Obuwia Zawodowego Pofam-Jedność Sp. z o.o., ul. Lindego 6, 60-573 Poznań:

Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego

wartość: 30258.00 PLN
2019-10-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Carima-Bis Barbara Staśko-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce:

Odzież i obuwie dla personelu medycznego

wartość: 106173.60 PLN
2019-10-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. Marszałkowska 26 05-200 Wołomin:

Dostawa odczynników do badań mikrobioligicznychmetodą immunofluorescencji wraz z dzierżawą sprzetu

wartość: 148788.00 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
F.P.U.H. Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław:

Dostawa odzieży i wyrobów różnych z włókniny

wartość: 50528.88 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa:

Dostawa odzieży i wyrobów różnych z włókniny

wartość: 42178.32 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:

Dostawa odzieży i wyrobów różnych z włókniny

wartość: 23544.00 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, 05-830 Kajetany:

Odzież i wyroby różne z włókniny

wartość: 2646.00 PLN
2019-10-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPHU TEL-POŻ-SYSTEM "ISKRA" SP. Z O.O., ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań:

Dostawa i montaż pięciu przegród przeciwpożarowych wraz z urządzeniami sterującymi współpracującymi z systemem sygnalizacji pożarowej Szpitala oraz urządzeniami kontroli dostępu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

wartość: 221285.61 PLN
2019-10-01 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sternotomu dla Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 34560.00 PLN
2019-09-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CSL Behring Sp. z o.o. ul.Al.Branickiego 17, 02-972 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych sosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin dla pottrzeb Wielospecjalistycznego Szpiotala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

wartość: 797202 PLN
2019-09-26 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Elektronika S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań:

Wymiana dwóch agregatów wody lodowej, zlokalizowanych na poddaszu budynku B i budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 249900.00 PLN
2019-09-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum Lider Medela polska Sp. z o.o. i Nettle S.A. Wybrzeże Gdyńskie 6 D 01-531 Warszawa:

Dostawy próżnowego systemu odsysania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 72970,20 PLN
2019-09-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl.Jaśminu 2, 44-152 Gliwice:

Dostawa automatycznego systemu zintegrowanego pasków testowych i oceny mikroskopowej osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora pasków i osadu moczu

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

wartość: 270550,80 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 26244.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m.14, 00-496 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 77922.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 313092.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódz:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 286848.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Terumo Poland Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 99252.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medinco Polska Sp. z o.o.Sp.k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa:

Dostawa doposażenia w sprzęt medyczny dla Oddziału Kardiochirurgii - echokardiograf przenośny

wartość: 162999.36 PLN
2019-09-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań:

Dostawa wyrobów medycznych do dializy nerkozastepczej i plazmoforezy

wartość: 835920.00 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 222503.76 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Agencja Naukowo-Techniczna Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław:

Dostawa sprzętu medycznego dla BGloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 7373.16 PLN