Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Farum Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 34560.00 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Sp. z o.o., S.K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 19996.20 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 13424.40 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RowLAM Sp. z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 1485.00 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polmil Sp. z o.o., SKA, ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 5471.28 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o.S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 46919.18 PLN
2020-02-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sinmed Sp. z o.o. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologi

wartość: 73926.00 PLN
2020-02-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aksis Przyrodników 1C80-298 Gdańsk:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 111072.60 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FARMACOL - Logistyka Sp.z o.o. ul.Szopieniecka 77 40-431 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 1852996.76 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 239577.46 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI - AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17 00-203 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych  stosowanych w  programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM)  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 324000.65 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska 11 , 62-510 Konin:

Świdczenie usług w zakresie unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych/medycznych wraz z ich odbiorem i transportem

wartość: 3.67 PLN
2020-01-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PH Sasman Adam Sassek, ul. Długa 20, 62-030 Luboń:

Usługa transportu sanitarnego

wartość: 6720000.00 PLN
2020-01-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. o PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych  w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu  C (WZW typu C) u pacjentów z marskością wątroby - terapia bezinterferonowa

wartość: 1917254.98 PLN
2020-01-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów okulistycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 278888.89 PLN
2020-01-27 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kalia Magdalena Dobrowolska:

przewóz zwłok

wartość: 15000,00 PLN
2020-01-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką Real- time PCR

wartość: 684211.68 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o. Sp. k. częstochowska 38/52 93-121 Łódź:

Dostawa sterylnego sprzętu medychnegodla anestezjologii

wartość: 399816.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 1035266.40 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lock Pharma Prosta 33 05-152 Adamówek:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 46373.04 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Cardinal Health Poland Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 57888.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medox Pro Grodzka 2070-560 Szczecin:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznago

wartość: 78151.20 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Akme Poloneza 89B 02-826 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 86994.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Blakpol Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 8640.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Edwards Lifesciences Poland Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjo9logii

wartość: 219618.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promed S.A. Działkowa 56 02-234 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 273533.76 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 432.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 96255.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CZL Cezetel Szczepankowo 189 61-313 Poznań:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 3268.08 PLN
2020-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul.Postępu 21 B 02-676 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego, leku Glecaprevir/Pibrentasivir stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C - kontynuacja leczenia

wartość: 1024999.64 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diag Med Grażyna Konecka, ul. Modularna 11a, 02-238 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2743.25 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biomerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 182304.00 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Argenta Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 47043.29 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 432.00 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bionmaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 19344.10 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski, Pl.Jaśminu 2 44-152 Gliwice:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 117417.60 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biomerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 301641.25 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Graso Zenon Sobiecki Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 134503.20 PLN
2019-12-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBOTT Medical Sp. z o.o. ul. Postępu 21 B 02-676 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla

potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 29700,00 PLN
2019-12-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PILiMED Sp. z o.o. ul.Poleczki 12 02-822 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnicwieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 205200,00 PLN
2019-12-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń:

Zakup komory laminarnej dla Apteki Zakładowej

wartość: 28905.00 PLN
2019-12-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hebu Medical Polska Lipowa 15 62-081 Baranowo:

Akcesoria do elektrochirurgii

wartość: 128784.60 PLN
2019-12-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WALMED SP. z o. o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzebie:

Dostawa defibrylatora na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej

wartość: 26762,40 PLN
2019-12-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Akcesoria laparoskopowe do posiadanych narzędzi wielorazowych

wartość: 100685.93 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 146879.46 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bausch Health Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 292572 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Quantel Medical Polska Sp. z o.o., ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 19341.74 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
INOV8 Sp. z o.o., Sp.k., ul. Mińska 48 lok 1u, 03-808 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 17604 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Optotech Medical Sp. z o.o., Sp.k., ul. Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 571238.72 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 32346 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 55080 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 498569.04 PLN
2019-12-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul.Jana kazimierza 16, 01-248 Warszawa:

Dostawa  produktu leczniczego/leku GOLIMUMAB stosowanego  w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia RZS,ZZSK i ŁZS

wartość: 145562,94 PLN
2019-12-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ELECTRA Service Marcin Marciniak, ul. Koralowa 61B/15, 71-220 Bezrzecz:

Dostawa myjkodezynfektora na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

wartość: 24840,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
VOLCANO EUROPE BVBA SPRL z siedzibą w Belgii , Excelsiorlaan 41,1930 Zaventem:

Dostawa  drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla

potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 100000,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala farmaceutyczna CEFARM S.A. ul.Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 194400,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 78818,40 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o , ul.Powstańców Śląskich 54a/2 , 53-333 Wrocław:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 74628,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul.Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 810000,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. ul.Murawa 12-18 61-655 Poznań:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 234360,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDTRONIC POLNAD Sp. z o.o. ul.Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 852444,00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SMT POLONIA Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 108000.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
POLIMED Sp. z o.o. ul.Poleczki 12 02-822 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 71280.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BOSTAON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. ul.Al.Jana Pawła II nr 22 , 00-133 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 1787400.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TERUMO POLAND Sp. z o.o. ul.1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzetu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 772632.00 PLN
2019-12-11 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBOTT Medical Sp. z o.o. ul.Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzetu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii,diagnostyki tętnic wieńcowych,PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca I Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2030508.00 PLN
2019-12-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NEUCA S.A. ul.Szosa Bydgoska 58 ,87-100 Toruń:

Dostawa leków stosowanych w programie lekowym leczenia dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu.

wartość: 250575.74 PLN
2019-12-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul.Jana Kazimierza 16, Warszawa 01-248:

Dostawa leków stosowanych  w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia leków stosowanych w programach lekowych dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu 

wartość: 14249,91 PLN
2019-12-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław:

Dostawa leków stosowanych i przeznaczonych dla pacjentów zakwalifikowanych do programów zdrowotnych (lekowych) leczenia dystonii ogniskowych oraz leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 738320.40 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diag-Med Modularna 11A 02-238 Warszawa:

System do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążeniową wraz z testami lateksowymi

wartość: 287166.68 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"WARTEL" Marek Wartel, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Łanowa 5:

Roboty budowlane dotyczące zabudowania bocznej zatoki korytarza na 1-piętrze w budynku D Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

wartość: 11562,31 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 6480.00 PLN
2019-12-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lfc Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 86616.00 PLN
2019-12-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ASCLEPIOS S.A. ul.Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa leków stosowanych w programie zdrowotnym /lekowym leczenia przewlekłego WZW B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 225089.28 PLN
2019-12-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum : URTICA Spo. z o.o i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa leków/produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w  w Poznaniu

wartość: 76640.26 PLN
2019-12-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul.Szopieniecka 77, 40-431 Katowice:

Dostawa leków/produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu B dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

wartość: 103670.40 PLN
2019-12-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Optimed Pro-Office A.P. Szewczyk Sp.j., ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce:

Dostawa generatora do termoablacji mikrofalowej dla Oddziału Chirurgii oraz komory laminarnej dla Apteki Zakładowej

wartość: 168480.00 PLN
2019-11-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TRISEM Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań:

Wymiana drzwi wejściowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

wartość: 20664,00 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FRESENIUS Kabi Polska Sp. z o.o. ul.Al.Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego /leku typu Propofol Lipuro stosowanego do znieczulania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J. Strusia w Poznaniu

wartość: 85212.00 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:

Dostawa płynów do zywienia dojelitowego oraz wody destylowanej - powtórzenie

wartość: 15552.00 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
TRAMCO Sp. z o.o. Płochocin (wolskie) 05-860, ul.Wolska 14.:

Dostawa produktu leczniczego/leku stosowanego do znieczulania typu Propofol Lipuro dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 99360 PLN
2019-11-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław z PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

Dostawa płynów do zywienia dojelitowego oraz wody destylowanej - powtórzenie

wartość: 142175.36 PLN
2019-11-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mercator Medical S.A. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków:

Dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych

wartość: 30412.80 PLN
2019-11-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o. Sp. K Częstochowska 38/52 93-121 Łódź:

Dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych

wartość: 210114.00 PLN
2019-11-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Werfen Polska Wolińska 4 03-699 Warszawa:

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnychdo badań koaguliligicznychwraz z dzierżawą 3 automatycznychanalizatorów koagulologicznych

wartość: 1045030.68 PLN
2019-11-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów do diagnostyki milekularnej oraz dzierżawa systemów molekularnych wraz z wymaganymi akcesoriami dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 221914.08 PLN
2019-11-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Dostawa aparatu do fakowitrektomii dla Oddziału Okulistyki

wartość: 298080.00 PLN
2019-11-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń

wartość: 2999735.09 PLN
2019-11-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul.Postępu 21 B 02-676 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego produktu leczniczego /leku  Glecaprwvir /Pibrentasivir , stosowanegow programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C kontynuacja leczenia

wartość: 1024999,64 PLN
2019-11-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Garmex Ignatki 40B 16-001 Kleosin:

Dostawa bielizny operacyjnej barierowej i obuwia operacyjnego

wartość: 366786.00 PLN
2019-11-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 58341.00 PLN
2019-11-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 18144.00 PLN
2019-11-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa:

Dostawa implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii

wartość: 11858.40 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Edwards Lifesciences Poland Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i pooperacyjnek Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 138823.20 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali moperacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 47520.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sinmed Sp. z o.o. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice:

Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 25785.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promed S.A. Działkowa 56 02-234 Warszawa:

Dostawa sprzetu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 56181.06 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AN-T Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław:

Dostawa sprzetu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 38880.00 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sprzętu anestezjologicznegodla potyrzeb sali operacyjunej i sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 14268,96 PLN
2019-11-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medicart Healthcare:

Sprzęt anestezjologiczny dla potrzeb sali operacyjnej isali  pooperacyjnejOddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 5940.00 PLN