Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-03-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Schulke Polska Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa:

Środki do dezynfekcji pola operacyjnego, błon śluzowych, tan i skóry

wartość: 170392.97 PLN
2020-03-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sutura Med Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin:

Środki do dezynfekcjipola operacyjnego, błon śluzowych, ran i skóry.

wartość: 51850.80 PLN
2020-03-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 72000.68 PLN
2020-03-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa:

Siatki chirurgiczne, sprzęt do ich mocowania, eondybipolarne, elektrody oraz klipsy tytanowe

wartość: 8985.60 PLN
2020-03-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o., ul. Ks. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki:

Dostawa łóżek intensywnej opieki medycznej wraz z materacami przeciwodleżynowymi

wartość: 95040.00 PLN
2020-03-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia watroby typu C terapia bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjaliostycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2254499,57 PLN
2020-03-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. , ul.Postępu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia watroby typu C (WZW typu C) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 7312497,43 PLN
2020-03-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Inomed Polska Bursztynowa 4 83-021 Rokitnica:

Dostawa siatek chirurgicznych, sprzętu do ich mocowania, sondy bipolarnej, elektrody oraz klipsów tytanowych.

wartość: 80919.00 PLN
2020-03-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dosrtawa siatek chirurgicznych, sprzętu do ich mocowania, sondy bipolarnej, elektrod oraz klip[sów tytyanowych.

wartość: 134287.20 PLN
2020-03-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BerylMed Poland Złotej Jesieni 58 05-410 Józefów:

Dostawa siatek chirurgicznych, sprzętu do ich mocowania, sondu bipolarnej, elektrod oraz klipsów tytanowych.

wartość: 21708.00 PLN
2020-03-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
LEK S.A. ul.Podlipie 16 , 95-010 Stryków:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 44928,00 PLN
2020-03-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemienieccka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 918335,23 PLN
2020-03-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PFEIZER Traing Polska Sp. z o.o. ul.Żwirki i Wigury 16 B 02-092 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK, ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 72316,80 PLN
2020-03-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Daxer Truskawiecka 1 60-478 Poznań:

Dostawa artykułów biurowych

wartość: 131292.66 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 2113813.70 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 398870.14 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neuca S.A.,ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 185898.89 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,Al. jerozolimskie 134,02-305 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 88022.16 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 93808.96 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 322763.40 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CSL Behring Sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 30780.00 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 32764.12 PLN
2020-03-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum:Urtica Sp. z o.o.,PGF S.A., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 2404017.12 PLN
2020-03-01 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin:

Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 995015.88 PLN
2020-02-28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPH Aromax Sp.j., ul. Grodziska 46, 64-320 Buk:

Dostawa przetworów owocowo-warzywnych

wartość: 136414.80 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 160085.82 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neuca S.A.,ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 375741.88 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 114255,36 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 468077.40 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul.Jna Kazimierza 16 01-248 Warszawa:

Dostawa prroduktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 1222728.70 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 271496.68 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,Al. jerozolimskie 134,02-305 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 499647.96 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. J. Kazimierza 10, 01-248 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 3056.40 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 67068.00 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Amgen Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 11910.24 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nobipharm Sp. z o.o., ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 256608.00 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ROCHE POLSKA Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa:

Dostawa produktów lecznicych stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA dl potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2667620,68 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. J. Kazimierza 16, 01-248 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 103386.78 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym lecenia RZS,MIZS,ZZSK,ŁZS, ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2885003,76 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CSL Behring Sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 558090.00 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 320727.17 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 116688.06 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Waldi" Zakłady Mięsne Sp. z o.o.sp.k., ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, 62-065 Grodzisk Wlkp.:

Dostawa wędlin

wartość: 130209.45 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Komtur Polska Sp. z o.o., Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 9607.38 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum:Urtica Sp. z o.o.,PGF S.A., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 408116.34 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum:Bayer Sp. z o.o. Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 481536.58 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 305509.97 PLN
2020-02-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych

wartość: 289175.40 PLN
2020-02-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o.S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 12177.00 PLN
2020-02-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ASCLEPIOS S.A. ul.Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 158760,00 PLN
2020-02-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dosrawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2413870.32 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AKSIS Sp.J. ul. Przyrodników 1c 80-298 Gdańsk:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 11242.80 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PW Intergos Sp. z o.o., ul. Legionów 55 43-300 Bielsko Biała:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 6037.20 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sonda W.Makowski i wspólnicy S.J. ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 114409.58 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paramedica Polska Sp. z o.o., ul. Żołny 11 02-815 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 8812.80 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Farum Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 34560.00 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Sp. z o.o., S.K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 19996.20 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 13424.40 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
RowLAM Sp. z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 1485.00 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Polmil Sp. z o.o., SKA, ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 5471.28 PLN
2020-02-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o.S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódz:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku

wartość: 46919.18 PLN
2020-02-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sinmed Sp. z o.o. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologi

wartość: 73926.00 PLN
2020-02-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aksis Przyrodników 1C80-298 Gdańsk:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 111072.60 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FARMACOL - Logistyka Sp.z o.o. ul.Szopieniecka 77 40-431 Katowice:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 1852996.76 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 239577.46 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI - AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17 00-203 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych  stosowanych w  programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM)  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 324000.65 PLN
2020-02-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska 11 , 62-510 Konin:

Świdczenie usług w zakresie unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych/medycznych wraz z ich odbiorem i transportem

wartość: 3.67 PLN
2020-01-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PH Sasman Adam Sassek, ul. Długa 20, 62-030 Luboń:

Usługa transportu sanitarnego

wartość: 6720000.00 PLN
2020-01-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. o PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych stosowanych  w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu  C (WZW typu C) u pacjentów z marskością wątroby - terapia bezinterferonowa

wartość: 1917254.98 PLN
2020-01-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice:

Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów okulistycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 278888.89 PLN
2020-01-27 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kalia Magdalena Dobrowolska:

przewóz zwłok

wartość: 15000,00 PLN
2020-01-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką Real- time PCR

wartość: 684211.68 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o. Sp. k. częstochowska 38/52 93-121 Łódź:

Dostawa sterylnego sprzętu medychnegodla anestezjologii

wartość: 399816.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 1035266.40 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lock Pharma Prosta 33 05-152 Adamówek:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 46373.04 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Cardinal Health Poland Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 57888.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medox Pro Grodzka 2070-560 Szczecin:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznago

wartość: 78151.20 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Akme Poloneza 89B 02-826 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 86994.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Blakpol Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 8640.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Edwards Lifesciences Poland Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjo9logii

wartość: 219618.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promed S.A. Działkowa 56 02-234 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 273533.76 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 432.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 96255.00 PLN
2020-01-21 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CZL Cezetel Szczepankowo 189 61-313 Poznań:

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

wartość: 3268.08 PLN
2020-01-08 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul.Postępu 21 B 02-676 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego, leku Glecaprevir/Pibrentasivir stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C - kontynuacja leczenia

wartość: 1024999.64 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Diag Med Grażyna Konecka, ul. Modularna 11a, 02-238 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 2743.25 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biomerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 182304.00 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Argenta Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 47043.29 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 432.00 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bionmaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 19344.10 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski, Pl.Jaśminu 2 44-152 Gliwice:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 117417.60 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biomerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 301641.25 PLN
2019-12-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Graso Zenon Sobiecki Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 134503.20 PLN
2019-12-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBOTT Medical Sp. z o.o. ul. Postępu 21 B 02-676 Warszawa:

Dostawa drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla

potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 29700,00 PLN
2019-12-20 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PILiMED Sp. z o.o. ul.Poleczki 12 02-822 Warszawa:

Dostawa na rzecz Zamawiającego  , drobnego sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnicwieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) dla potrzeb Pracowni Badań Serca i  Naczyń

wartość: 205200,00 PLN
2019-12-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń:

Zakup komory laminarnej dla Apteki Zakładowej

wartość: 28905.00 PLN
2019-12-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hebu Medical Polska Lipowa 15 62-081 Baranowo:

Akcesoria do elektrochirurgii

wartość: 128784.60 PLN
2019-12-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WALMED SP. z o. o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzebie:

Dostawa defibrylatora na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej

wartość: 26762,40 PLN
2019-12-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Akcesoria laparoskopowe do posiadanych narzędzi wielorazowych

wartość: 100685.93 PLN
2019-12-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

Dostawa jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych

wartość: 146879.46 PLN