Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów,  materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

wartość: 763850.52 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 301335.77 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI AVENTIS Sp. z o.o. , ul.Bonifraterska 17 , 00-203 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego TERYFLUNOMID 14 mg stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) - kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

wartość: 81000.16 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 1051209.24 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław z PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 14658.18 PLN
2019-10-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Komtur Polska Sp. z o.o., Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa:

Dostawa płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 572832.00 PLN
2019-10-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum URTICA Sp. z o.o. i PGF S.A. ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

wartość: 343372.93 PLN
2019-10-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum BAYER Sp. z o.o.Warszawa i URTICA Sp. z o.o. ul.Krzemieniecka 120 , 54-613 Wrocław:

Dostawa produktów leczniczych / leków stosowanychw programie zdrowotnym (lekowym) leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

wartość: 688864.82 PLN
2019-10-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Producent Obuwia Zawodowego Pofam-Jedność Sp. z o.o., ul. Lindego 6, 60-573 Poznań:

Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego

wartość: 30258.00 PLN
2019-10-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Carima-Bis Barbara Staśko-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce:

Odzież i obuwie dla personelu medycznego

wartość: 106173.60 PLN
2019-10-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. Marszałkowska 26 05-200 Wołomin:

Dostawa odczynników do badań mikrobioligicznychmetodą immunofluorescencji wraz z dzierżawą sprzetu

wartość: 148788.00 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
F.P.U.H. Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław:

Dostawa odzieży i wyrobów różnych z włókniny

wartość: 50528.88 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa:

Dostawa odzieży i wyrobów różnych z włókniny

wartość: 42178.32 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o. Sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:

Dostawa odzieży i wyrobów różnych z włókniny

wartość: 23544.00 PLN
2019-10-03 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, 05-830 Kajetany:

Odzież i wyroby różne z włókniny

wartość: 2646.00 PLN
2019-10-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PPHU TEL-POŻ-SYSTEM "ISKRA" SP. Z O.O., ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań:

Dostawa i montaż pięciu przegród przeciwpożarowych wraz z urządzeniami sterującymi współpracującymi z systemem sygnalizacji pożarowej Szpitala oraz urządzeniami kontroli dostępu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

wartość: 221285.61 PLN
2019-10-01 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sternotomu dla Oddziału Kardiochirurgii

wartość: 34560.00 PLN
2019-09-30 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CSL Behring Sp. z o.o. ul.Al.Branickiego 17, 02-972 Warszawa:

Dostawa produktów leczniczych sosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin dla pottrzeb Wielospecjalistycznego Szpiotala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

wartość: 797202 PLN
2019-09-26 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Elektronika S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań:

Wymiana dwóch agregatów wody lodowej, zlokalizowanych na poddaszu budynku B i budynku C Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 249900.00 PLN
2019-09-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konsorcjum Lider Medela polska Sp. z o.o. i Nettle S.A. Wybrzeże Gdyńskie 6 D 01-531 Warszawa:

Dostawy próżnowego systemu odsysania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 72970,20 PLN
2019-09-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl.Jaśminu 2, 44-152 Gliwice:

Dostawa automatycznego systemu zintegrowanego pasków testowych i oceny mikroskopowej osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora pasków i osadu moczu

dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

wartość: 270550,80 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 26244.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m.14, 00-496 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 77922.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 313092.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódz:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 286848.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Terumo Poland Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 99252.00 PLN
2019-09-18 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medinco Polska Sp. z o.o.Sp.k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa:

Dostawa doposażenia w sprzęt medyczny dla Oddziału Kardiochirurgii - echokardiograf przenośny

wartość: 162999.36 PLN
2019-09-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań:

Dostawa wyrobów medycznych do dializy nerkozastepczej i plazmoforezy

wartość: 835920.00 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 222503.76 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Agencja Naukowo-Techniczna Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław:

Dostawa sprzętu medycznego dla BGloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 7373.16 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń:

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 7776.00 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Pod Borem 18 41-808 Zabrze:

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 5712,12 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Billmed Krypska 21/1 04-082 Warszawa:

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 112860.00 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Cardinal Health Poland Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa:

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgi oraz Pracownoi Chorób Serca i Naczyń

wartość: 30780.00 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bowa International Obornicka 10 62-002 Suchy Las:

Dostawa sprzetu medycznego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 453,60 PLN
2019-09-10 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teleflex Polska Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa:

Sprzęt medyczny dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii i Pracowni Chorób Serca i Naczyń

wartość: 27864.00 PLN
2019-09-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poligrafia KS Oś. Oświecenia 79/5 61-209 Poznań:

Dostawa druków medycznych i niemedycznych

wartość: 119556,01 PLN
2019-09-06 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Zakład Malarski Tadeusz Jaworski” , 64-000 Kościan, os. Jagiellońskie 80/5:

Roboty budowlane polegające na pomalowaniu pomieszczeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

wartość: 96130,7 PLN
2019-08-27 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:

Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego

wartość: 160606.80 PLN
2019-08-27 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medicus Sp. z o.o. Sp.k., ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy:

Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego

wartość: 2592.00 PLN
2019-08-27 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kons.Urtica Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław PGF S.A., ul.Zbąszyńska 3,91-342 Łódź:

Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego

wartość: 207770.08 PLN
2019-08-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 46062.53 PLN
2019-08-23 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów do oznaczeń parametrów krytycznych dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 232622.76 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.:

Dostawa sterylnego sprzetu urologicznego oraz sterylnego sprzetu do kruszenia kamieni metodą gietkiego ureterorenoskopu

wartość: 21624.52 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
COOK Medical Sp. z o.o., ul.Piłsudzkiego 1, 00-078 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzetu urologicznego oraz sterylnego sprzetu do kruszenia kamieni metodą gietkiego ureterorenoskopu

wartość: 13500.00 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BALTON Sp. z o.o. ul.Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa:

Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego oraz sterylnego sprzętu do kruszenia kamieni metodą gietkiego ureterorenoskopu

wartość: 115560.00 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:

Dostawa gąbek kolagenowych, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

wartość: 40888.80 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń:

Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego 

wartość: 2035.80 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Jotec Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa:

Dostawa gąbki kolagenowej, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego

wartość: 43740.00 PLN
2019-08-22 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Piekarnia Cukiernia GURSZ Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 33, 64-400 Międzychód:

Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

wartość: 128573.04 PLN
2019-08-19 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
F.H.U. Hurt-Pol Małgorzata Kluź, ul. Tartaczna 16/18b, 26-600 Radom:

"Wymiana podłóg w korytarzu Oddziału Neurologii i w korytarzu i holu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych oraz wykładziny podłogowej w szatni Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3"

wartość: 221400.00 PLN
2019-08-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hurtownia Drobiu Malta Drob Witold Erber, ul. Wiatraczna 57-66, 61-242 Poznań:

Dostawa drobiu

wartość: 68775.00 PLN
2019-08-16 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WALDI Zakłady Mięsne Sp. z o.o. sp.k., ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, 62-065 Grodzisk Wlkp.:

Dostawa mięsa świeżego

wartość: 118755.00 PLN
2019-08-14 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
FARMACOL - Logistyka Sp. z o.o. ul.Szopieniecka 77, 40-431 Katowice:

Dostawa produktu leczniczego leku Fumaran dimetylu 240 mg , stosowanego w programie zdrowotnym lekowym leczenia stwardnienia rozisanego (SM) I typu  - kontynuacja leczenia

wartość: 587998.44 PLN
2019-08-13 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"PWUO Sławomir Masalski",os. Edwarda Raczyńskiego 4/43, Swarzędz:

Remont podjazdu i schodów przy wejściu do budynku C oraz tarasu ze stopniami przy wejściu do budynku Patomorfologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

wartość: 33410,00 PLN
2019-08-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Med&Care Tomasz Witkowski, ul. Mławska 13, 81-204 Gdynia:

Dostawa sprzętu specjalistycznego:  śruby, płyty, gwożdzie dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

wartość: 220212.00 PLN
2019-08-07 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Euroimmun Polska Widna 2a 50-543 Wrocław:

Dostawa testów metodą Elisa, blot, immunofluorescencji pośredniej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu

wartość: 1119752.30 PLN
2019-08-06 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Schulke Polska Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa:

Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, czyściwa, preparatu do mycia rąk wraz z dozownikami

wartość: 48609.60 PLN
2019-08-06 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO Oś Wichrowe 9 62-200 Gniezno:

Dostawa ręcznikiów papierowych, apaieru toaletowego, czyściwa, preparatu do mycia rąk wraz z dozownikami

wartość: 396443.40 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

wartość: 975949.56 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Implants Industrie Uproszczona Spółka Akcyjna O. w Polsce, ul. Garbary 95/6A, 61-757 Poznan:

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

wartość: 20736.00 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zarys International Group Pod Borem 18 41-808 Zabrze:

Dostawa różnych worków foliowych, rekawic i fartuchów foliowych, pokrowców na zwłoki, worków rozpuszczalnych w wodzie

wartość: 6264.00 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej

wartość: 88948.80 PLN
2019-08-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NAFOL Dariusz Janiak Wiejska 15 62-580 Grodziec:

Dostawa różnych worków foliowych, rękawic i fartuchów foliowych pokrowców na zwłoki, worków rozpuszczalnych w wodzie.

wartość: 407093.10 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Boston Scientyfic Polska:

Dostawa sprzetu dla potrzeb Pracowni Badań Sercai Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 305082.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Johnson & Johnson Iłżecka 24 02-135 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 1069452.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Abbott Medical Postępu 21B 02-676 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 1069452.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla Potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń z zakresu procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierzawą

wartość: 1575018.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Viomedical Poleczki 12 02-822 Warszawa:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 216720.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biotronik Polska Murawa 12-18 61-655 Poznań:

Dostawa sprzętui dla potrzeb Pracowni badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektr4ofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 416700.00 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
AN-T Symico Powstańców Śląskich 54a 53-333 Wrocław:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur abkacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą.

wartość: 146815.20 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie procedur ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą

wartość: 140397.84 PLN
2019-08-02 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kons.Urtica Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław PGF S.A., ul.Zbąszyńska 3,91-342 Łódź:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 789470.23 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
HEBU Medocal Polska Sp. z o.o. ul. Lipowa 15 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 9558,00 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBOTT Medical Sp. z o.o. , ul. Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 404784,00 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul.Polna 11 00-633:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 661176,00 PLN
2019-07-29 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o. ul.Murawa 12-18, 61-655 Poznań:

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń

wartość: 762436,80 PLN
2019-07-26 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ABBVIE Sp. z o.o. ul. Postepu 21 B, 02-676 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia WZW C - kontynuacja leczenia

wartość: 1024999,64 PLN
2019-07-25 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SANOFI AVENTIS Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w programie lekowym leczenia hipercholesterolemii

wartość: 154703,51 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 153496.94 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 148057.20 PLN
2019-07-24 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kons.Urtica Sp. z o.o., ul.Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław PGF S.A., ul.Zbąszyńska 3,91-342 Łódź:

Dostawa środków kontrastowych

wartość: 221722.70 PLN
2019-07-17 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Peters Surgical Polska Przasnyska 6B 01-756 Warszawa:

Dostawa szwów chirurgicznych

wartość: 46299.60 PLN
2019-07-15 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Aesculap Chifa Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl:

Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego

wartość: 522309.60 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Henry Kruse Sp. z o.o., ul. kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040Kobierzyce,:

Dostawa środków piorących i dezynfekcyjnych dla potrzeb Pralni

wartość: 152396.11 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MD Sp. z o.o. Niemcewicza 26 lok.132 02-022 Warszawa:

Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 89316.00 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medtronic Poland Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa sprzętu do kirążenoia pozaustrojowego

wartość: 512924.40 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Getinge Polska Osmańska 14 02-823 Warszawa:

Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 126900.00 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PHS Hospital Wojskowa 6/D4 60-792 Poznań:

Dostawa sprzetu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 931325.58 PLN
2019-07-12 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Livanova Poland Postępu 21 02-676 Warszawa:

Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego

wartość: 97625.70 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 27602.05 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Media- Med Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 35013.49 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Skamex Sp. z o.o., S.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódz:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 60945.95 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 6828.84 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 37225.56 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BL Medica Sp. z o.o., ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 24381.00 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kikgel Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej7, 97-225 Ujazd:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 20613.96 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 7969.32 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3M Poland Sp. z o.o. wraz z Nettle S.A. , Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 129222.00 PLN
2019-07-05 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp.J., ul. Unii Lubelskiej 1/121, 61-249 Poznań:

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 6177.60 PLN