Umowa

Numer umowy 22/2020
Data zawarcia 2020-12-22
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych POSUM
Przedmiot

Świadczenie usług medycznych w  zakresie medycyny pracy  wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 0 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-28 10:47:11.0