Umowa

Numer umowy 24/2020
Data zawarcia 2020-12-22
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników UMP i Straży Miejskiej Poznania
Przedmiot

Porozumienie ustalające, iż instytucją finansową zarządzającą PPK będzie PEKAO PPK 

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 0 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-29 12:54:15.0