Umowa

Numer umowy 2a/2019
Data zawarcia 2019-02-19
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-02-19 do 2019-03-01
Kontrahent Mikołaj Mleczak
Przedmiot

Wprowadzanie danych do systemu 

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1400 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-06 15:38:27.0