Umowa

Numer umowy 3420-268/19
Data zawarcia 2019-10-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-07 do 2019-11-04
Kontrahent PKP ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Przedmiot

opracowanie Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie brak
Typ terminu na czas określony
Wartość 1070 PLN
Organizacja Usługi Komunalne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 08:52:13.0