Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-02-20 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os/ Bolesława Śmiałego
wartość: 699 PLN
2017-02-20 Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM):

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania

wartość: 0,00 PLN
2017-02-20 Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich:

Porozumienie na odpriowadzanie ścieków odadowych i roztopowych

wartość: 0 PLN
2017-02-20 Poznańskie Centrum Świadczeń
POCZTA POLSKA S.A.:

doreczanie przekazów pieniężnych

wartość: 2796 PLN
2017-02-20 Ogród Zoologiczny
J.P. CATERING JACEK PYTEL:

DZIERŻAWA WIOSKI AFRYKAŃSKIEJ

wartość: 114646,53 PLN
2017-02-20 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Wykład autorski 

wartość: 220,00 PLN
2017-02-20 IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
Zakład Instalacyjny Bartłomiej Janaszak:

Usunięcie awarii, demontaż grzejnika, montaż zaworu, uszczelnienie przecieku w pom 19.

wartość: 799,50 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM:

Wykonanie operatu szacunkowego dla dz. 28/05/87

wartość: 738,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wstępnego projektu podziału dla dz. nr 61/14/112/8

wartość: 688,80 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie zmiany klasyfikacji gruntu dla 08.25.3/15, 3/38

wartość: 1230,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie zmiany klasyfikacji gruntu dla 08.25.3/15, 3/38

wartość: 1230,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wykonanie wstepnego projektu podziału dla 51.09.2/9

wartość: 369,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie projektu wstępnego podziału dla 08.25.3/15, 3/18

wartość: 738,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wykonanie wstępnego podziału dla 52.28.8/12, 8/9.

wartość: 900,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wykonanie zmainy klasyfikacji użytków dla 60.05.113/2

wartość: 615,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
SAR-POL sp.z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań:

Naprawa agregatu prądotwórczego typ PMI 1000

wartość: 261,99 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum:

Wykonanie projektu organizacji ruchu (z sygnalizacją) dla ciągu ulic Dąbrowskiego-Fredry

wartość: 63575,53 PLN
2017-02-20 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Henry Izabela Stefaniak:

sukcesywna sprzedaż i dostawa środków czystości na potrzeby ZSŁ

wartość: 17934,17 PLN
2017-02-20 Zespół Szkół Nr 5
Karolina Kotkowska:

Mycie okien po malowaniu.

wartość: 700,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
K. J.:

Umowa zlecenie na obsługę biura zawodów oraz startu i mety 10 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1700,00 PLN
2017-02-20 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dra Franciszka Witaszka
Romar Poznań, ul. Pniewska 25:

remont sali dydaktycznej nr 309 w szkole

wartość: 13000,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
T. Dz.:

Umowa zlecenie na wykonanie pomiaru trasy biegu pod nazwą 10 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1200,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
D. L.:

Umowa na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej w Klubie Nice Lady Fitness.

wartość: 12300,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Centrum Świadczeń
Poczta Polska Spółka Akcyjna:

przewóz i doręczenie w obrocie krajowym przekazów pieniężnych

wartość: 36864,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o. o.:

Umowa na realizację usługi kompleksowego zabezpieczenia medycznego pod nazwą 10 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 45000,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pracownia Dendrologiczna LYNX Ryszard Dudzic:

Umowa na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu.

wartość: 4100,00 PLN
2017-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojcieszak, Basiński i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp. k.:

Umowa na sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością przeprowadzenia loterii "10 PKO Poznań Półmaraton 2017" dla uczestników.

wartość: 1950,00 PLN
2017-02-20 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma ELEKTROKOM Jacek Jąder:

wymiana plafonów na holach, montaż lamp w bibliotece.

wartość: 3557,16 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Nap-Projekt M. Krüger, R. Tomczak s.c. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki:

Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla chodnika w ul. Ostrowskiej na odcinku od Spławie do Ustrzyckiej, od wiaduktu do Tarnowskiej, od Zawiertowskiej do Świątniczki oraz oświetlenia od wiaduktu do Świątniczki

wartość: 984,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Nap-Projekt M. Krüger, R. Tomczak s.c. Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla ul. Morszyńskiej - jezdnia i chodnik północny.

wartość: 369,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki:

projekt docelowej organizacji ruchu na ulicy Młyńskiej w Poznaniu

wartość: 9594,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze, ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki:

audyt brd dla obsługi ruchu pieszego na wlocie ul. Hejmowskiego na skrzyżowaniu z ul. Solną w Poznaniu

wartość: 2706,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Grupa Astra Plus Sp. z o.o., ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań:

Usunięcie dzikiego wysypiska z ul. Górniczej

wartość: 1400,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
MSR Traffic Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

Bieżące usuwanie awarii w zakresie wykonywania prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych MSR na terenie miasta Poznania

wartość: 73824,60 PLN
2017-02-20 Palmiarnia Poznańska
Lilliana Rusinek; Kórnik:

Projekt dotyczący zagospodarowania fragmentu pawilonu nr III Palmiarni Poznańskiej na cele związane z działalnością dydaktyczno - rekreacyjną.

wartość: 1319,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
Hubert Perz, Z-d Usługowy INSTATECH, ul. wawrzyniaka 5, Zaniemyśl:

wykonanie usługi polegającej na awaryjnym usunięciu uszkodzonej konstrukcji wsporczej wraz z urządzeniami na naiej zainstalowanymi, zabezpieczenie okablowania, montaż sygnalizacji tymczasowej na skrzyżownaiu al Niepodległości - Taylora.

wartość: 9225,00 PLN
2017-02-20 Zarząd Dróg Miejskich
MARED Beata Radzanowska, os. Leśne 7c/193, 62-068 Koziegłowy:

Dodruk ulotki dot. uspokojenia ruchu w nakładzie 1000 szt. i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

wartość: 824,10 PLN
2017-02-20 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BP Mieszko 462:

Paliwo

wartość: 171,15 PLN
2017-02-20 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 50,21 PLN
2017-02-20 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CLAUDI Dariusz Maćkowiak:

Materiały elektryczne

wartość: 665,86 PLN
2017-02-18 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 34,44 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: udział 2 pracowników Wydziału Ow w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty
wartość: 1768 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.: polisa - ubezpieczenie od kosztów leczenia i NNW podczas podróży zagranicznej
wartość: 21,58 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Doładowanie tPortmonetek
wartość: 1700 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE POL-CAR SP. Z O.O.: Naklejki ekologiczne do samochodów służbowych
wartość: 356 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: Wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami
wartość: 738 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
MB MOTORS SP. Z O.O.: Naprawa samochodu służbowego Mercedes Viano
wartość: 3775,92 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
AWOTEL ANDRZEJ WOŁODŹKO: usługa podnośnikiem koszowym
wartość: 2952 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: Materiały drogeryjne i środki czystości dla UMP
wartość: 19137,43 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
CEZAMET SP. Z O.O.: usługa hotelowa dla 2 osób ewakuowanych w wyniku pożaru budynku
wartość: 300 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
PTTK ODDZIAŁ POZNAŃ BIURO OBSŁ.RUCHU TUR.: usługa przewodnika dla delegacji z miasta partnerskiego Charkowa
wartość: 400 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
KO PROJEKTY KATARZYNA CHOJNACKA: Anekr nr 1 do umowy TZ-V.3037.1.1.2017/Fn 309/17 - usługa polegająca na przygotowaniu prezentacji dot. Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025.
wartość: 1230 PLN
2017-02-17 Urząd Miasta Poznania
ABAKUS BRZĄKAŁA TOMASZ: wydruk gazetki - Osiedle Kwiatowe
wartość: 608 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"MELIOPOZ" WPHU Zygmunt Mieloszyk:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach związanych z rozbiórką żelbetowego nabrzeża wraz ze schodami na kąpielisku Malta.

wartość: 1950,00 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
D-3 Janusz Stańczyk, ul. Teodorówka 38, 23-440 Frampol:

Opracowanie projektów organizacji ruchu polegających na wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych w Poznaniu

wartość: 18204,00 PLN
2017-02-17 Dom Dziecka Nr 2
osoba prywatna - umowa zlecenie:

przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki harcerskiej

wartość: 150,00 PLN
2017-02-17 Dom Dziecka Nr 2
osoba prywatna - umowa zlecenie:

przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki harcerskiej

wartość: 150,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
OTCF S. A.:

Umowa na świadczenie usług promocyjno reklamowych podczas imprez sporotwych 10. PKO Poznań Półmaraton i 18. PKO Poznań Maraton.

wartość: 50750,00 PLN
2017-02-17 Ogród Zoologiczny
GLOBAL-GEO MAREK KALETA:

WYKONANIE MAPKI KURAKÓW

wartość: 1230,00 PLN
2017-02-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert pieśni Boba Dylana

wartość: 2530,00 PLN
2017-02-17 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Koncert pieśni Boba Dylana

wartość: 1320,00 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
ANNWO-NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych:

Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości ul.Laurowa56/09/119/19

wartość: 984,00 PLN
2017-02-17 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
LIBRUS Sp. z o.o.:

użytkowanie systemu Librus

wartość: 4418,00 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Renault Trafic - naprawa układu hamulca postojowego, wymiana przełącznika świateł

wartość: 1373,00 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
D-3 Janusz Stańczyk:

Projekty organizacji ruchu na kontraruchy - pakiet 25 ulic

wartość: 18204,00 PLN
2017-02-17 Zarząd Transportu Miejskiego
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ADVISER:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej zielonych torowisk

wartość: 14760,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
BUDIMEX S. A.:

Umowa na modernizację Toru Regatowego Malta.

wartość: 136905,16 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PROMOBAY Brzoskowski Kamaj Sp. j.:

Umowa na dostawę koszulek okolicznościowych na imprezy sportowe w 2017 r.

wartość: 44555,28 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PROMOBAY Brzoskowski Kamaj Sp. j.:

Umowa na dostawę gadżetów reklamowych na imprezy sportowe w 2017 r.

wartość: 49279,04 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostawę medali dla biegaczy 10 Poznań Półmaraton.

wartość: 136000,04 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
D. Ł.:

Umowa zlecenie na czynności zabezpieczenia ppoż podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 600,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
W. S.:

Umowa zlecenie na czynności zabezpieczenia ppoż podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 600,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
G. Ł.:

Umowa zlecenie na czynności zabezpieczenia ppoż podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 300,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M. A.:

Umowa zlecenie na czynności zabezpieczenia ppoż podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 600,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P. Ł.:

Umowa zlecenie na czynności zabezpieczenia ppoż podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 300,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
J. T.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności specjalisty ds. jakości wody basenowej na pływalni krytej O/Chwiałka.

wartość: 2100,00 PLN
2017-02-17 Zakład Robót Drogowych
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.:

Sprzedaz i sukcesywne dostarczanie wypełniacza spoin NAHTFLEX

wartość: 100000 PLN
2017-02-17 Poznańskie Centrum Świadczeń
Probiz Centrum Biznesowe Urszula Kruszewska:

szkolenie: Obsługa trudnego klienta

wartość: 700,00 PLN
2017-02-17 Poznańskie Centrum Świadczeń
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej:

malowanie ciągu komunikacyjnego

wartość: 983,02 PLN
2017-02-17 Zakład Robót Drogowych
F.H.KRIS Krzysztof Biedulski:

Sprzedaż i dostarczenie rękawic roboczych

wartość: 35000,00 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A:

Awaryjna naprawa windy o numerze fabrycznym E-13-6758 w przejściu podziemnym w ul. Matyi w Poznaniu.

wartość: 812,29 PLN
2017-02-17 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma Hydro-lux Marcin Polus:

montaż dodatkowego zlewozmywaka w barku szkolnym,

wartość: 3108,21 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Reklamowo-Promocyjna, ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań:

Produkcja i emisja billbordu pionowego na portalu epoznan.pl w ilości 50 000 odsłon

wartość: 999,99 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
Agencja Fotograficzna EPIC, M. Nowaczyk, ul. Rubinowa 37, 62-081 Przeźmierowo:

Wykonanie łącznie 84 szt. fotografii we wskazanych lokalizacjach

wartość: 2496,90 PLN
2017-02-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
KOMINIARZ - Usługi Kominiarskie Krzysztof Koźlicki:

Sprawdzenie przewodów kominowych w budynku

wartość: 1045,50 PLN
2017-02-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja dyżuru pracownika socjalnego w czasie przejazdu "Autobusu Pomocy"

wartość: 250 PLN
2017-02-17 Zarząd Dróg Miejskich
CEBERD, Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo:

Dostawa maszynek C001 do taśm mocowania znaków w ilości 6 szt., w cenie 325,00 za jedną sztukę

wartość: 2398,50 PLN
2017-02-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 133,55 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA FAST FORWARD: Spring Break Showcase Festival & Conference 2017-2019
wartość: 1020000 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE SCENA ROBOCZA: Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA
wartość: 1644000 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
WEB & ART SP. Z O.O.: stworzenie strategii informacyjnej i jej realizacja dla projektu Program Centrum - etap I
wartość: 136530 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
ALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.: Wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz utylizacja
wartość: 6967,4 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
FHU KOSTA TADEUSZ KOSMOWSKI: naprawa samochodu służbowego
wartość: 1062,41 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
DAGAZ TRANSPORT: przewóz materiałów informacyjnych
wartość: 400 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
SENSAPRO MAGDALENA SERAFIN: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego nt. "Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami"
wartość: 1500 PLN
2017-02-16 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: publikacja biało-czarnych oraz kolorowych ogłoszeń urzędowych, nekrologów i kondolencji o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym na łamach czasopisma Gazety Wyborczej
wartość: 36700 PLN
2017-02-16 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Wspólnota Mieszkaniowa Królewska 57:

wynajem sali gimnastycznej na zebranie wspólnoty

wartość: 184,50 PLN
2017-02-16 Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
AD Nieruchomości sp. z o.o. ul. Błażeja 76B/6, 61-608 Poznań:

Wynajem stołówki szkolnej w dniach;

2 marca 2017r. w godzinach 18.00 - 20.00

8 marca 2017r. w godzinach 18.00 - 20.00

9 marca 2017r. w godzinach 18.00 - 20.00

16 marca 2017r. w godzinach 18.00 - 20.00

21 marca 2017r. w godzinach 18.00 - 20.00

wartość: 1845,00 PLN
2017-02-16 Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Akademia "Bystrzak", os. Przyjaźni 24/1a, 61-686 Poznań:

Wynajem sali lekcyjnej nr 11w celu prowadzenia zajęć z zakresu techniki pamięci i treści podróżniczych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 60

wartość: 627,31 PLN
2017-02-16 Ogród Zoologiczny
AGRO PLANT:

DOSTAWA PSZENICY, JĘCZMIENIA I OWSA

wartość: 16259,25 PLN