Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-01-27 IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
Selgros, Castorama, Bricoman, Dom-Art, Mmt Supermarket:

Selgros - zakup środków czystości,

Castorama, Bricoman - materiały do napraw bieżących,

Dom-Art - materiały biurowe,

Mmt Supermarket - ocet.

wartość: 2292,62 PLN
2017-01-27 Zarząd Transportu Miejskiego
ASSECO DATA SYSTEMS S.A.:

opłata za utrzymanie numeru w bazie KRKI

wartość: 246,00 PLN
2017-01-27 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Monika Malinowska:

Usługa protokołowania posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Poznaniu

wartość: 500,00 PLN
2017-01-27 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Mirosława Rubach:

Prowadzenie służby BHP

wartość: 300 PLN
2017-01-27 Zespół Żłobków Nr 2
PPHU Tel-Poż-System ISKRA Sp. z o.o.:

Konserwacja oraz przegląd urządzeń systemu oddymiania

wartość: 3900,00 PLN
2017-01-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR w Poznaniu.

wartość: 11986 PLN
2017-01-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Jan Guss Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja":

szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych

wartość: 400,00 PLN
2017-01-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUX Sp. z o. o.:

usługa drukarska i legitymacje pracownicze

wartość: 48,41 PLN
2017-01-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Carrefour Polska Sp. z o. o.:

artykuły spożywcze

wartość: 128,54 PLN
2017-01-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Carrefour Polska Sp. z o. o.:

środki czystości

wartość: 87,22 PLN
2017-01-27 Poznańskie Centrum Świadczeń
Carrefour Polska Sp. z o. o.:

pojemnik na odpady

wartość: 77,97 PLN
2017-01-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
RICOH Polska Sp. z o.o.:

Obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych RICOCH

wartość: 73800,00 PLN
2017-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Infotelecom Sp. z o.o.:

Świadczenie usług informatycznych.

wartość: 9918,72 PLN
2017-01-27 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Odbiór odpadu gruzu i gałęzi z siedziby ZDM w Poznaniu, ul. Górecka 15.

wartość: 3780,00 PLN
2017-01-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
DHL:

Przesyłka kurierska

wartość: 26,90 PLN
2017-01-27 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Linarem Wojciech Cisowski:

Siatka  polietylenowa

wartość: 304,00 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
TAXPRESS S.C.: udział 5 pracowników Wydziału GN oraz Wydziału Fn w szkoleniu "Nowości w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez gminy w 2017 r."
wartość: 1750 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ: udział 3 pracowników Gabinetu Prd oraz Wydziału Or w szkoleniu "Jak prawidłowo sporządzić ofertę, umowę, sprawozdanie w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań"
wartość: 915,3 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY SALAMANDRA: Ekspertyzy chiropterologiczne w związku z realizacją inwestycji Parku dookoła Fortu IX w Poznaniu
wartość: 3628,5 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział pracownika Wydziału Fn w szkoleniu "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia"
wartość: 396 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA GŁOS DLA ZYCIA: Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych- "Wspierać rodzinę, kontynuacja zadania. Działania na rzecz rodziny wielodzietnej poprzez prowadzenie poradni rodzinnej i działań społecznych".
wartość: 60000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetek
wartość: 1600 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA: Samodzielny Rodzic
wartość: 24340 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POGOTOWIE SPOŁECZNE: Samodzielni Rodzice
wartość: 28685 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.: Określenie zasad współfinansowania kosztów wykonania Studium Wykonalności i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania pn.: "Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód" Ustalenie podziału kosztów wykonania Studium Wykonalności
wartość: 500000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
FIT PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SP.K.: Konserwację istniejących elementów małej architektury przy ul. Serafitek w Poznaniu
wartość: 6150 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
KEY STORE SP.Z O.O.: usługa serwisowa-naprawa konsoli
wartość: 413,28 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: kart SPP
wartość: 150 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
MULTICOM S.C. SŁAWOMIR PAKUŁA , JAN JANKOWSKI: prace teletechniczne w budynkach UMP
wartość: 7478,4 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA ROTNICKA: Umowa - bukiety okolicznościowe 2017
wartość: 10000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI: Współorganizacja meczu hokeja na lodzie Polska vs Holandia
wartość: 10000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE PSYCHE SOMA POLIS: Droga witalności
wartość: 25000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP ODDZIAŁ ŚRÓDMIEŚCIE: Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów
wartość: 19000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKOPOLSKI: Wiek nowych możliwości
wartość: 35000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE LUDZI III WIEKU "ŚWIERCZEWSKI KRĄG": Jesień życia nie musi być bierna
wartość: 30000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE: Meetingdem Centrum spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów
wartość: 15000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE ASTER: Atrakcyjnie w Klubie Seniora ASTER
wartość: 15000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ: PLUS SENIOR 2017
wartość: 20000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ REGIONALNY W PO: Nadal aktywni i potrzebni 2017
wartość: 85000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY: W kręgu młodych duchem III edycja
wartość: 20000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ ZARZĄD: Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez organizację zajęć w ramach ośrodka terapii ruchowej dla osób III wieku, warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku
wartość: 20000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "RAZEM NA GŁÓWNEJ": Klub Seniora "Razem na Głównej"
wartość: 20000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW: Seniorze, nie poddawaj się starości - bądź aktywny
wartość: 20000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
CARITAS POZNAŃSKA: Nowoczesny i aktywny Senior
wartość: 30000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE MEDYCYNA POLSKA - ODDZIAŁ W POZNANIU: Złota Rączka dla Seniora
wartość: 80000 PLN
2017-01-26 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POMOCY LUDZIOM "JEST NADZIEJA": Klub Seniora na Żegrzu
wartość: 20000 PLN
2017-01-26 IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
Starówka sp.z o.o:

Prace dodatkowe związane z remontem bloku sportowego: montaż dzwi w korytarzu przy szatni, prace związane z uszczelnieniem przeciekającego dachu, wymiana kratki wentylacyjnej z żaluzją, renowacja ławek szatniowych, dostawa, montaż plafonów oświetlenia korytarza.

wartość: 8376,30 PLN
2017-01-26 Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2017-01-26 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wykonanie wstępnego projektu podziału dla 35.01.137/1

wartość: 369,00 PLN
2017-01-26 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wykonanie wstępnego projektu podziału dla 06.02.17/3,  03.15.61

wartość: 1107,00 PLN
2017-01-26 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Zdzisław Krawczyk:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla 20.05.2/3

wartość: 615,00 PLN
2017-01-26 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

licencja na portal pracowniczy, opieka serwisowa

wartość: 32945,55 PLN
2017-01-26 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Osoba prywatna:

Najem sali gimnastycznej

wartość: 8,61 PLN
2017-01-26 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Wolters Kluwer SA Warszawa ul przyokopowa 33:

Licencja na użytkowanie Programów: Kadry, finanse, rozrachunki wyposażenie

wartość: 194,34 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
VERTE Katarzyna Bielecka:

szkolenie: Sprawozdawczość i planowanie zamówień do 30000 euro

wartość: 600,00 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
Boltimor Drukarnia Sp. z o. o.:

wizytówki Z-ca Dyr.

wartość: 83,64 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
Foto Studio Kołecki Sp. J.:

artykuły biurowe

wartość: 112,00 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
Super-Pharm Poland Sp. z o. o.:

plastry - uzupełnienie apteczki

wartość: 94,89 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
"Arel sp. z o. o." s. k.:

artykuły papierniczo-biurowe

wartość: 252,14 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
"Arel sp. z o. o." s. k.:

artykuły higieniczne

wartość: 61,68 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
Ikea Retail Sp. z o. o.:

zakup mebli

wartość: 649,00 PLN
2017-01-26 Poznańskie Centrum Świadczeń
Ikea Retail Sp. z o. o.:

zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych i poczekalni

wartość: 2662,18 PLN
2017-01-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Firma Handlowo-Usługowa FOTO-AS Sławomir Krzyżagórski:

Usługi fotograficzne

wartość: 14,22 PLN
2017-01-26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 267,16 PLN
2017-01-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

Monitoring przy ul. Kopanina28/32 oraz Wierzbięcice 37 (biuro, szatnia)  w Poznaniu.

wartość: 177,60 PLN
2017-01-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego przy ul.Chrobrego 117 w Poznaniu

wartość: 80,00 PLN
2017-01-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego przy ul. Janickiego 20 w Poznaniu

wartość: 80,00 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: Dotacja majatkowa zadanie Kl/P/014 pt. "Zakupy inwestycyjne"
wartość: 90000 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE USTA USTA: Republika Sztuki Tłusta Langusta 2017-2019
wartość: 295000 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA RARYTAS ART FOUNDATION: Miejskie Galerie UAP - kontynuacja
wartość: 440000 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
KONSULT CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA: udział pracownika Wydziału OS w szkoleniu "Gospodarka odpadami - aktualny i planowany stan prawny oraz problemy praktyczne"
wartość: 599 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
AN_ARCHE NEWMUSICFOUNDATION: Instalacja dżwiękowa Rafała Zapały (rozwinięcie Sensorium)
wartość: 8000 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
CKSP SP. Z O.O.: udział pracownika Biura KPRM w szkoleniu "Specjalista ds. obsługi systemu SL2014"
wartość: 1390 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: badanie techniczne dźwigu
wartość: 52 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
KC CONSULTING JERZY WAWRYSZCZUK: naprawa drukarki- zgłoszenie 20/17
wartość: 246 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: tonery do drukarek
wartość: 545 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: wynajem powierzchni targowej na targach TOUR SALON
wartość: 11851,05 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ WYDZIAŁU MEDYCYNY WETER: Świadczenie interwencyjnych usług weterynaryjnych wobec rannych i chorych ptaków fauny krajowej z terenu miasta Poznania...
wartość: 29700 PLN
2017-01-25 Urząd Miasta Poznania
PRYŁ TERESA - USŁUGI INŻYNIERSKIE, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Piaśnicka
wartość: 680 PLN
2017-01-25 Ogród Zoologiczny
AGRO PLANT:

DOSTAWA ZBÓŻ

wartość: 19112,90 PLN
2017-01-25 IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
Wizjanet:

Mobi Dziennik.

wartość: 2460,00 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wykonanie wstępnego projektu podziału dla 51.42.18/2, 7.

wartość: 4821,60 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wstępnego projektu podziału dla 61.24.22/2

wartość: 2755,20 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
PHU Abies Szymon Grodzki:

Demontaż słupków metalowych przy ul. Głogowskiej/Górczyńskiej i ponowny montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

wartość: 861,00 PLN
2017-01-25 Zarząd Transportu Miejskiego
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA:

Dworzec Zachodni najem powierzchni pod POK

wartość: 1349,31 PLN
2017-01-25 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
osoba fizyczna:

Zajęcia rytmiki w oddziałach przedszkolnych

wartość: 2177,95 PLN
2017-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
D. K.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności w HWS Arena.

wartość: 1040,00 PLN
2017-01-25 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej Sp. z o.o.:

Badanie bezpieczeństwa fizycznego, okreslenie stanu faktycznego zabezpieczeń.

wartość: 2200,00 PLN
2017-01-25 Pływalnia Miejska Atlantis
Aleksandra Janek:

Umowa  na obsługa szatni w okresie od 26.01.2017r.do 31.01.2017r - Lącznie 42 godziny.

wartość: 546 PLN
2017-01-25 Poznańskie Centrum Świadczeń
Global Cleaning Iwona Kaczocha:

środki czystości i artykuły higieniczne

wartość: 301,96 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
MOST-PROJEKT S.C. J. Kozłowski, T. Bielazik, J. Tafelski, ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy schodów i pochylni po terenie, w ciągu ulicy Śliskiej na nieruchomościach Miasta Poznania oraz administrowanych przez  Młodzieżową  Spółdzielnię  Mieszkaniową  "Enklawa" w Poznaniu 

wartość: 15990,00 PLN
2017-01-25 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 'Klub' w Poznaniu
Orange Polska:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 1067,15 PLN
2017-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TIME S. A.:

Umowa o wzajemnej wymianie świadczeń w ramach 10 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1950,00 PLN
2017-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zdzisława W.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1040,00 PLN
2017-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lidia Sz.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1040,00 PLN
2017-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Beata K.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1040,00 PLN
2017-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lidia P.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1040,00 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
AKUMA Rafał Wieloch, ul. Głogowska 158, 60-205 Poznań:

Naprawa samochodu Ford Transit w zakresie: naprawa instalacji elektrycznej ładowania akumulatora, wymiana akumulatora, wymiana rury elastycznej układu chłodzenia

wartość: 612,10 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja obsługi Samochodów Krzysztof Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

naprawa samochodu Lublin w zakresie: wymiana sterownika świec żarowych, wymiana podstawki przekaźników, wymiana paska napędu alternatora

wartość: 677,00 PLN
2017-01-25 Zarząd Dróg Miejskich
Krysiak sp. z o.o., ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo:

Naprawa agregatu prądotwórczego Generac GW200HXL w zakresie: wymiana oleju w silniku, wymiana filtra oleju, sprawdzenie i regulacja silnika

wartość: 146,00 PLN